Category: Jobs

ADMINISTRATIU/VA GESTIÓ PROJECTES DE TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA

Referència de l’oferta: ADM18-003 En dependència directa del Cap de l’àrea de Transferència Tecnològica, l’Administratiu s’incorporarà a l’àrea per a donar suport a les tasques pròpies de l’àrea. Funcions del lloc Seguiment d’indicadors comercials i de transferència tecnològica Confecció d’ofertes

ADMINISTRATIU/VA GESTIÓ PROJECTES DE RECERCA

Referència de l’oferta: ADM18-002 En dependència directa del Cap de l’àrea de Suport a la Recerca, l’Administratiu s’incorporarà a l’àrea per a donar suport a les tasques pròpies de l’àrea. Funcions del lloc Seguiment d’indicadors i de producció científica dels

ADMINISTRATIU/VA GESTIÓ COMPTABLE I ECONÒMICA DE PROJECTES, COMPRES I CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Referència oferta de treball: ADM18-001 En dependència directa del Cap de l’àrea d’Administració, l’Administratiu s’incorporarà a l’àrea per a donar suport a les tasques pròpies de l’àrea en matèria comptable, de gestió de projectes i de compres. Funcions del lloc

TÈCNIC/A SUPERIOR ESPECIALISTA EN VISIÓ PER COMPUTADOR

Referència oferta de treball: TS18-001 En dependència directa del Cap de l’àrea de Suport Tecnològic (UST) i del corresponent cap de projecte, el Tècnic especialista en Visió per Computador s’incorporarà a l’àrea UST per al desenvolupament de projectes de recerca

Relació de sol·licituds prioritzades ajuts FI‐DGR 2019

RELACIÓ DE SOL∙LICITUDS PRIORITZADES AJUTS PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR NOVELL PER A L’ANY 2019 (FI‐DGR)

Senior Software Engineer for CARLA: AI + Videogames + Autonomous Cars

At CVC we are looking for a total of 4 Senior Software Engineers to work on the CARLA project. The profile of each candidate should be as follows: Project motivation CARLA ( http://carla.org ) is an internationally recognized project that

CRITERIS DE PRIORITZACIÓ AJUTS PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR NOVELL PER A L’ANY 2019 (FI‐DGR)

CRITERIS DE PRIORITZACIÓ AJUTS PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR NOVELL PER A L’ANY 2019 (FI‐DGR) Teniu tota la informació al següent pdf.

The CVC/UAB in Barcelona is looking for PhD Candidates to work on Perception-based Autonomous Driving.

The CVC/UAB in Barcelona is looking for PhD Candidates to work on Perception-based Autonomous Driving. Grant: FPI (Formación Personal Investigador) Deadline for applying: October 29th, 12:00 local time (Spain) The Computer Vision Center (CVC), at the Univ. Autonoma de Barcelona

Oferta per cobrir un lloc de treball de tècnic/a superior

Descripció del lloc Nom lloc de treball: Tècnic/a superior Unitat directiva: Centre de Visió per Computador Àrea: Unitat de Suport Tecnològic Localitat: Bellaterra (Cerdanyola) Tipus d’horari: mitja jornada Referència del projecte: Transformación hacia la gestión digital de activos/procesos en instalaciones

PhD in Multi-modal Human Analysis in Ehealth

Funded PhD in Multi-modal Human Analysis in Ehealth. Human Analysis Group at Computer Vision Center Please contact project Principal Investigator for details on the PhD if you are interested in the topic: Sergio Escalera, sergio.escalera.guerrero@gmail.com