Month: March 2016

2nd Summer School on Integrating Vision & Language: Deep Learning

Preliminary Announcement   iV&LSS 2016: Deep Learning: The 2nd Summer School on Integrating Vision and Language 21–24 March 2016, University of Malta, Malta Organised by ICT COST Action IC1307 The European Network on Integrating Vision and Language (iV&L Net) –

JORNADA “Innovació i emprenedoria en un ecosistema científic”

Bloc 1.- Innovació i Emprenedoria Dr. Xavier Ferràs. Degà de la Facultat d’Empresa i Comunicació. Universitat de Vic. Bloc 2.- La metodologia Design Thinking i experiències emprenedores Dr. Jordi Cusidó. Emprenedor. CEO i fundador de: Ignite, SMARTIVE, HealthApp, Garage Lab.