El Library Living Lab obre les portes /El Library Living Lab abre sus puertas

April 22, 2015 at 10:49 am by

·         Els ciutadans tindran un paper actiu en el procés d’identificació de necessitats i experimentació de les tecnologies que s’hi desenvolupin.

·         Els organitzadors fan una crida a la participació dels veïns

 

Bellaterra, 22 d’abril de 2015.- El proper 25 d’abril a partir de les 11:00h del matí el Library Living Lab obrirà les seves portes. Els investigadors del CVC i la UAB fan una crida a la participació dels veïns del barri de Volpelleres.

El Library Living Lab (L3) és el primer laboratori de serveis i solucions tecnològiques que s’ubica en una biblioteca a Catalunya i neix com un espai per explorar l’aplicació de tecnologies en noves formes d’experimentar i interaccionar amb els llibres, tots els continguts de la Biblioteca, i la cultura en general.

De manera permanent, el laboratori incorporarà un vídeo wall interactiu, una impressora 3D, dues pantalles multi-tàctils així com diversos dispositius mòbils. A l’L3 també hi haurà personal especialitzat per facilitar la participació dels usuaris, respondre preguntes, recollir suggeriments, etc.

Perquè el Library Living Lab tingui sentit, cal que sigui un projecte dinàmic i col·laboratiu, en què la ciutadania treballarà conjuntament amb els investigadors del CVC i la UAB i les institucions públiques.  El focus és la participació dels veïns com a agent actiu i central, i els veïns podran participar en les fases d’identificació de les necessitats, disseny, implementació i testeig de les tecnologies què es desenvolupin al laboratori. Això permetrà crear solucions molt enfocades cap als seus requeriments des de l’inici, provar-les en un entorn real i reorientar ràpidament els esforços d’innovació en cas que sigui necessari per així millorar-ne el resultat. Tot això des d’una perspectiva lúdica i enfocada a infants i grans.

Tothom qui hi sigui interessat és benvingut. A la biblioteca es trobarà tota la informació necessària per poder implicar-se en el projecte, ja sigui participant en alguna de les línies obertes o proposant-ne de noves.

Per començar, l’L3 obre les seves portes amb 3 línies de treball inicials en les quals poden participar els veïns que així ho vulguin: La primera d’aquestes línies està orientada a l’accés de col·leccions digitals aportant un valor afegit extra als documents digitalitzats. La segona treballarà la cerca de noves formes d’interacció entre els usuaris i les màquines. Per a fer-ho, en aquest cas, es basaran en l’ús de realitat augmentada amb objectes reals. Finalment, es crearà un grup d’interès en impressió 3D, que podrà aprofitar l’existència d’una infraestructura de la impressora 3D.

 

Al marge d’aquestes línies, qualsevol usuari podrà suggerir noves línies de recerca i de treball.

 

Per a més informació podeu contactar amb Ainhoa Balagué

abalague@cvc.uab.es

935811828

DSC_0224

—————————————————
·        Los ciudadanos tendrán un papel activo en el proceso de identificación de necesidades y experimentación con las tecnologías que se desarrollen.
·        Los organizadores hacen un llamamiento a la participación de los vecinos.

 

Bellaterra, 22 de abril de 2015.- El próximo 25 de abril a partir de las 11:00h de la mañana el Library Living Lab abrirá sus puertas. Los investigadores del CVC y la UAB hacen un llamamiento a la participación de los vecinos del barrio de Volpelleres.

El Library Living Lab (L3) es el primer laboratorio de servicios y soluciones tecnológicos que se ubica en una biblioteca en Cataluña y nace como un espacio para explorar la aplicación de tecnologías en nuevas formas de experimentar e interactuar con los libros, todos los contenidos de la Biblioteca, y la cultura en general.

De forma permanente, el laboratorio incorporará un video wall interactivo, una impresora 3D, dos pantallas multi-táctiles así como varios dispositivos móviles. En el L3 también habrá personal especializado para facilitar la participación de los usuarios, responder preguntas, recoger sugerencias, etc.

Para que el Library Living Lab tenga sentido, es necesario que sea un proyecto dinámico y colaborativo, en el que la ciudadanía trabajará conjuntamente con los investigadores del CVC y la UAB y las instituciones públicas. El foco es la participación de los vecinos como agente activo y central, y los vecinos podrán participar en las fases de identificación de las necesidades, diseño, implementación y testeo de las tecnologías que se desarrollen en el laboratorio. Esto permitirá crear soluciones muy enfocadas hacia sus requerimientos desde el inicio, probarlas en un entorno real y reorientar rápidamente los esfuerzos de innovación en caso de que sea necesario para así mejorar el resultado. Todo ello desde una perspectiva lúdica y enfocada a pequeños y mayores.

Todo el que esté interesado es bienvenido. En la biblioteca se encontrará toda la información necesaria para poder implicarse en el proyecto, ya sea participando en alguna de las líneas abiertas o proponiendo otras nuevas.

Para empezar, L3 abre sus puertas con 3 líneas de trabajo iniciales en las que pueden participar los vecinos que así lo deseen: La primera de estas líneas está orientada al acceso de colecciones digitales aportando un valor añadido extra a los documentos digitalizados. La segunda trabajará la búsqueda de nuevas formas de interacción entre los usuarios y las máquinas. Para ello, en este caso, se basarán en el uso de realidad aumentada con objetos reales. Finalmente, se creará un grupo de interés en impresión 3D, que podrá aprovechar la existencia de la infraestructura de una impresora 3D.

Al margen de estas líneas, cualquier usuario podrá proponer nuevas líneas de trabajo e investigación.

 

Para más información podéis contactar con Ainhoa Balagué:

abalague@cvc.uab.es

935811828