sistema de monitoratge d’esdeveniments per a l’Ajuntament de Barcelona

October 14, 2015 at 8:16 am by

Ctrl4 Enviro, empresa ubicada al Parc de Recerca UAB, ha desenvolupat, amb el suport tecnològic del Centre de Visió per Computador com a assessor en l’elecció de la tecnologia d’anàlisi d’imatge més adecuada per al projecte, un sistema de seguiment d’espais oberts que mesura la distribució en temps real de persones a la via pública mitjançant visió per computador. El sistema permet, per exemple, controlar el nombre de persones que passa per un pas de vianants i adaptar els temps dels semàfors en conseqüència, o també convertir una font en interactiva amb el públic segons la quantitat de persones observant-la, els seus moviments o, fins i tot, la seva edat.

Aquesta tecnologia s’ha desenvolupat en el marc del concurs públic internacional Barcelona Open Challenge, llançat per l’Ajuntament de Barcelona amb sis reptes relacionats amb la transformació de l’espai públic i els serveis de la ciutat, als quals empreses de tot el món van proposar solucions innovadores. L’Institut de Cultura de Barcelona va proposar el repte de conèixer els fluxos de la ciutat. En aquest cas, Ctrl4 Enviro va guanyar el concurs amb la seva solució per monitoritzar fluxos de vianants a la ciutat de forma respectuosa amb la privacitat de les persones mitjançant l’ús de càmeres tèrmiques.

El sistema s’ha utilitzat per primera vegada durant les festes de la Mercè d’enguany per mesurar la participació als actes celebrats al parc de la Ciutadella i al castell de Montjuïc. L’objectiu era aconseguir el comptatge automàtic de persones per tal d’extreure conclusions de cara a millorar la programació de la festa a partir dels patrons de mobilitat observats en les entrades, sortides i ocupacions dels espais oberts on es programen activitats. Les dades que s’han obtingut permetran millorar la gestió dels fluxos, i fer que la ciutat sigui més àgil, més segura i més agradable.

Imatge2,272