Visual Tagging Services guardonada amb 50.000€ per la Unió Europea

April 12, 2016 at 2:27 pm by

Visual Tagging Services, l’spin-off del CVC i la UAB creada el 2012 i centrada en el seguiment de marca a les xarxes socials, ha estat guardonada amb un SME Instrument de fase 1 a través dels projectes MINDPICS. El SME instrument és un sistema de finançament per a les petites i mitjanes empreses d’innovació (PIME). El finançament de 50.000 € (Fase 1) té com a objectiu impulsar les PIME europees amb innovacions disruptives de negoci que tenen un alt potencial de creixement i internacionalització.
Visual Tagging Services és el resultat de les activitats de transferència de coneixement dutes a terme al Laboratori Image Social Evaluation (ISE Lab), el grup de recerca SGR del CVC es va centrar en l’anàlisi de les xarxes socials que recentment ha estat becat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport a través del projecte PERIPHAS (2016-2019).

visualtagging