(TANCAT l’1 de Maig) RESPONSABLE DE COMUNICACIÓ I MARKETING INSTITUCIONAL

April 20, 2016 at 8:46 am by

El Centre de Visió per Computador és un centre públic de recerca fundat el 1995 per la Universitat Autònoma de Barcelona i la Generalitat de Catalunya (xarxa de centres CERCA). El CVC és un centre consolidat, amb una plantilla de més de 100 investigadors i tècnics, referent internacional en l’àmbit científic de la visió per computador, i amb activitat intensiva de transferència de coneixement. El CVC vol incorporar:

 

Responsable De Comunicació i Marketing Institucional

 

El Centre de Visió per Computador selecciona responsable de l’àrea de Comunicació i Marketing Institucional. Retribució en funció dels valors i experiència aportats.

 

–          Preferible formació acadèmica en Publicitat i Relacions Públiques, Comunicació Audiovisual o Periodisme.

–          O bé formació complementària  Màster o Postgrau relacionats amb Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat, Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques, Comunicació Creativa, Comunicació i Màrketing, Comunicació On Line i Gestió de Xarxes Socials, Comunicació Empresarial i Institucional.

 

Perfil:  

o   Actitud orientada al servei (intern i extern).

o   Alta capacitat de comunicació oral i escrita.

o   Creativitat i imaginació. Flexibilitat i fluïdesa.

o   Autonomia. Iniciativa. Capacitat per la presa ràpida de decisions.

o   Bon nivell cultural.

o   Visió global. Capacitat per establir relacions a diferents nivells.

o   Capacitat receptiva i curiositat per a qualsevol tipus de coneixements.

o   Competències tècniques:

  •  Domini dels idiomes: Anglès, Català i Castellà, necessari bon nivell.
  •  Domini d’eines ofimàtiques (Word, PowerPoint, Excel…)
  •  Domini eines web 2.0 (buscadors, analytics, disseny portals).
  •  Coneixements d’eines de disseny gràfic.

 

Funcions:

–          Comunicació externa:

Comunicació i Màrketing institucional: Elaboració i seguiment Pla de Comunicació.
Comunicació corporativa, de producte i interna. Redacció de notes de premsa.
Divulgació de les activitats i resultats del centre (institucions, medis de comunicació, escoles). Organització i Coordinació diferents tipus esdeveniments.
Suport en les relacions institucionals (organismes públics i privats, nacionals i internacionals).
Community Manager. Gestió de continguts  i dinamització en les xarxes socials.
Indicadors de comunicació i marketing. Posicionament del centre. Mesura de l’impacte.
Preparació i Actualització permanent  de la Memòria Anual d’Activitats.
Imatge (externa i interna): Coordinació imatge corporativa del centre.
Suport a tasques de transferència de tecnologia.
 

–          Comunicació interna:

Elaboració, aplicació i seguiment del Pla de Comunicació Interna (esdeveniments, newsletter intern, welcome pack).
Qualitat: Participació en el Comitè de Qualitat del centre. Resp. Comunicació.
Igualtat. Participació en el Comitè d’Igualtat del centre. Resp. Comunicació.
Experiència (valorable):

Coneixements i/o referències en l’àmbit de la recerca i la ciència.
Divulgació de temes científics.
Familiaritat en temes tecnològics i innovació.
Participació en Projectes europeus o d’abast internacional.
Lloc de treball:

Cerdanyola del Vallès (campus UAB Bellaterra).

 

Interessats dirigir-se a:

Enviar CV i cartes de referència (opcional) a l’atenció de:

*Indicar en el assumpte del email referència REF.CMI-16-04

cvc-rrhh@cvc.uab.cat