El Projecte Xarxes, ajut Recercaixa 2017

March 6, 2017 at 3:53 pm by

El projecte liderat per la Dra. Alicia Fornés (CVC) i la Dra. Joana Maria Pujadas-Mora (Centre d’Estudis demogràfics) anomenat XARXES ha estat guanyador d’un ajut Recercaixa d’aquest any.

El projecte XARXES vol desenvolupar tècniques informàtiques basades en la visió per computador, per construir xarxes socials del passat a partir de la vinculació nominal dels habitants registrats en padrons de localitats limítrofes dels segles xix i xx. S’experimentarà amb els padrons de Sant Feliu de Llobregat i de Molins de Rei. L’extracció d’informació dels padrons es farà mitjançant jocs informàtics creats especialment per a la participació ciutadana, que alhora recolliran l’experiència dels arxivers com a curadors de documentació històrica. La informació obtinguda s’oferirà en accés obert a Internet de manera gràfica i pedagògica. Aquest projecte contribuirà a l’avenç de les humanitats digitals fomentant la preservació del patrimoni documental català, la transferència del coneixement des de l’acadèmia fins als ciutadans i la valoració del ciutadà com a generador de coneixement.

A aquesta setena convocatòria del programa, s’hi han presentat un total de 205 projectes de 47 institucions diferents, dels quals el 27 % són recerques de l’àmbit de les humanitats i la cultura; el 23 %, de les polítiques públiques; el 17 %, de l’educació, i el 33 % restant, de la inclusió social. Els 18 projectes seleccionats estan liderats per investigadors de 10 centres de recerca i universitats de Catalunya. D’aquests, n’hi ha 6 que pertanyen a l’àmbit de les polítiques públiques, 3 al de les humanitats i la cultura, 6 al de la inclusió social i 3 al de l’educació.