Relació de sol·licituds prioritzades ajuts FI DGR 2019

December 3, 2018 at 9:35 am by

RELACIÓ DE SOL∙LICITUDS PRIORITZADES AJUTS PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR NOVELL PER A L’ANY 2019 (FI‐DGR)

CVC_Relacio_prioritzacio_FI_DGR2019