Criteris de priorització de les sol·licituds dels ajuts per a la contractació de personal investigador novel (FI) per a l’any 2020

October 10, 2019 at 2:29 pm by

SISTEMA I CRITERIS DE PRIORITZACIÓ DE LES SOL∙LICITUDS DELS AJUTS PER A LA CONTRACTACIÓ
DE PERSONAL INVESTIGADOR NOVELL (FI) PER A L’ANY 2020

Teniu tota la informació al següent enllaç: http://www.cvc.uab.es/wp-content/uploads/2019/10/CVC_criteris_prioritzacio_-FI-2020.pdf