Anunci en relació a l’estat d’alarma pel Covid-19 / Anuncio en relación al estado de alarma por el Covid-19 / Statement due to the Covid-19 crisis

March 16, 2020 at 9:01 am by

Estimats, estimades,

El Centre de Visió per Computador ha tancat les portes des d’avui 16 de març, d’acord amb les darreres recomanacions de les autoritats pertinents en  matèria  de salut i seguretat, i de cara a  assegurar  el benestar dels seus treballadors i treballadores.

Per tal de continuar donant servei als nostres clients i col·laboradors, així com seguir amb la recerca d’excel·lència i  transferència  de  tecnologia  que ens caracteritza, el centre seguirà treballant en remot. Tot el seu personal continua atenent les seves responsabilitats i compromisos amb la societat fent ús d’eines de teletreball.

Us preguem que davant de qualsevol dubte, contacteu amb la vostra persona de referència. També estem a la vostra disposició al correu corporatiu: cvc@cvc.uab.es

Moltes gràcies per la vostra comprensió i rebeu una cordial salutació,

Equip del CVC

_____________

Estimados, estimadas,

El Centro de Visión por Computador ha cerrado sus puertas desde hoy, día 16 de marzo, de acuerdo con las últimas recomendaciones de las autoridades pertinentes en materia de salud y seguridad y de cara a asegurar el bienestar de sus trabajadores.

Para continuar dando servicio a nuestros clientes y colaboradores, así como seguir con la investigación de excelencia y transferencia de tecnología que nos caracteriza, el centro seguirá trabajando en remoto. Todo su personal continúa con sus compromisos y responsabilidades con la sociedad mediante el uso de herramientas de tele-trabajo.

Os pedimos que, ante cualquier duda o consulta, contactéis con vuestra persona de referencia. También estamos a vuestra disposición a través de la cuenta oficial: cvc@cvc.uab.es.

Muchas gracias a todos por vuestra comprensión.

Un cordial saludo,

El equipo del CVC

_______________

Dear all,

The Computer Vision Center has closed its doors from today, 16th of March, according to the guidelines of the Health and Security Authorities in Catalonia and Spain, and in order to ensure the wellbeing of its staff.

In order to make sure that we continue giving service to our clients and collaborators, and carry on with our research and technology transfer projects, the Center will keep on working off site. All its staff will continue with their commitments and scheduled agenda with the use of teleworking tools.

Do not hesitate to contact your reference person within the Center if you have any requirement or doubt. We are also available at the general corporate email: cvc@cvc.uab.es.

Thank you for your understanding.

Kind regards,

CVC Team