Model de R+D

rd
 
 

Investigació

 

Per poder fer front als projectes de visió per computador es necessita  creativitat, iniciativa i coneixement.

 

Els investigadors del CVC busquen l’excel·lència en la seva feina, afavorint la cooperació en projectes innovadors, realitzant visites a altres centres i universitats, acollint investigadores externs, organitzant seminaris i altres activitats que ajuden a l’intercanvi d’ idees entre investigadors i tecnòlegs. Això, al mateix temps, promou un ambient de pensament crític i de millora.

 

La ubicació privilegiada del centre, dintre del campus de la UAB, permet la col·laboració, tant de forma multidisciplinària com interdisciplinària, amb investigadors experts i personal altament qualificat en la visió per computador amb una perspectiva àmplia.

 

La professionalitat i el resultat dels èxits dels nostres investigadors es veuen directament reflectits en els premis obtinguts, les invitacions per donar xerrades a conferències internacionals i especialment en els articles publicats en revistes del sector.

 
 

Transferència i Tecnologia

 

La visió per computador és una tecnologia transversal amb una gran varietat de possibles aplicacions, com per exemple la biomedicina, la mobilitat, la seguretat, la producció, la societat, els mitjans de comunicació, etc.

 

La nostra trajectòria de col·laboració amb empreses i institucions durant més de 15 anys ens permet apropar el nostre konw-how a la societat d’una manera més eficient.

 

Aquesta transferència de tecnologia es realitza mitjançant acords comercials amb socis industrials, la creació d’empreses spin-off (fins ara més de cinc) i a través de la introducció del nostre personal altament qualificat al món empresarial.

 

L’objectiu dels nostres mètodes per a la transferència és donar valor afegit al món empresarial i a la societat.