Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)

Human Resources Strategy for Researchers

L’estratègia de recursos humans per investigadors recolza els centres de recerca i entitats finançadores amb la implementació de la Carta Europea del Investigador i el Codi de conducta per a la contractació d’investigadors a les seves polítiques i pràctiques (Carta i Codi).

La implementació dels principis de la Carta i el Codi als centres de recerca  els fan més atractius pels investigadors que cerquen un nou lloc de treball o una entitat d’acollida pel seu projecte de recerca.

La Comissió Europea mostra el seu reconeixement amb la distinció “Excel·lència en RRHH a la Recerca” a les entitats que han progressat en alinear les seves polítiques de recursos humans amb els 40 principis de la Carta i el Codi, basat en un pla d’actuació/estratègia de RRHH personalitzat.

 

HRS4R al Centre de Visió per Computador

Al 2013, el CVC va donar suport a la Carta i al Codi. Durant el 2014, el CVC va iniciar el procés per a obtenir la distinció HRS4R, creant un grup interdisciplinari que va preparar el Gap Analysis and Action Plan per a obtenir la distinció HRS4R.

Al maig del 2015, el CVC va ser reconegut amb el segell d’Excel·lència en RRHH a la recerca. El CVC és un consorci públic format per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el govern de la Generalitat de Catalunya, i membre de la Institució CERCA (Xarxa de Centres de Recerca de Catalunya)  el nostre segell HRS4R també està en línia amb les estratègies HRS4R de la UAB i el Codi de Conducta de CERCA.

A l’abril de 2018, el CVC va superar l’avaluació interina. La renovació del segell HRS4R es va prorrogar per a 3 anys més, de maig de 2018 a maig de 2021. El pla actualitzat, que està sent avaluat, tindrà una durada de 3 anys més.

 

Pla d’Actuació HRS4R del CVC

Al pla d’actuació HRS4R es presenta, de manera clara, un llistat d’accions a realitzar per assolir l’excel·lència en els processos relacionats amb la contractació i el desenvolupament adequat de la carrera professional del personal investigador del CVC. El HRS4R està inclòs en el Pla Estratègic del CVC, dintre de l’eix “Persones”.

 

Plans d’Actuació HRS4R del CVC (en anglès)

 

Procés Open, Transparent and Merit-based (OTM-R) Recruitment al CVC

D’acord amb la contractació oberta, transparent i basada en els  mèrits (OTM-R), les ofertes de treball del CVC es publiquen a la nostra web i a Euraxess. La guia general es pot revisar al Procés de Contractació Laboral OTM-R.

 

Llista OTM-R del CVC (Open, transparent and merit-based) en anglès

CVC OTM-R checklist 2017

CVC OTM-R checklist 2019

CVC OTM-R checklist 2020

 

Carrera Professional al CVC

El CVC dona oportunitats al personal investigador per  desenvolupar les seves carreres a tots els nivells, des de els inicials fins als llocs de més alts. A continuació, es mostren els perfils de les diferents etapes de la carrera professional del personal investigador al CVC (en anglès).

 

Igualtat d’oportunitats per a tots i totes

El CVC té una cultura científica que és sensible al gènere i a la diversitat, aplicant-la en totes les seves activitats: socials, estructurals, institucionals i polítics. Aquest compromís es defineix y es desenvolupa en el Pla d’Igualtat.

 

Plans d’Igualtat

Pla d’Igualtat (2021)

Pla d’Igualtat revisat

 

Documents relacionats