Programa de Doctorat

 

El programa de doctorat en Informàtica de la UAB compta amb una experiència dilatada. La seva existència es remunta al RD 185/1985, moment en què els estudis de doctorat en informàtica comencen el seu camí a la UAB.

 

En l’actualitat, el programa de doctorat en Informàtica és un programa interdepartamental que agrupa tres departaments de l’Escola d’Enginyeria que realitzen la seva docència i la seva recerca en l’àmbit de la informàtica (Departament de Ciències de la Computació, Departament d’Enginyeria de la Informació i les Comunicacions i Departament d’Arquitectura d’Ordinadors i Sistemes Operatius). Més enllà d’aquests tres departaments, aquest programa de doctorat també col·labora de forma molt estreta i continuada amb dos centres de recerca capdavanters en els seus àmbits: el Centre de Visió per Computador i l’Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA) del CSIC.

 

El programa de doctorat en Informàtica prepara els doctorands per formar part d’equips de recerca en els diferents àmbits de la informàtica, com ara la visió per computador, les tecnologies de la informació, la intel·ligència artificial, la computació d’altes prestacions o la seguretat informàtica. Els doctorands es formen en un àmbit altament demandat per les empreses, no només nacionals sinó també internacionals, de manera que les possibilitats d’inserció laboral són molt elevades. A més a més, les capacitats adquirides pels doctorands en la seva formació els fan capaços de crear empreses noves, sovint amb el suport de la mateixa Universitat. Un exemple d’empreses on els doctorands del programa de doctorat d’Informàtica de la UAB s’hi han incorporat, amb posterioritat a la realització de la tesi, han estat: Intel, Xerox, Hewlett Packard, Telefónica Research, Barcelona Supercomputing Center, OCULUSai Technologies, iSOCO, SCYTL, STRANDS, Barcelona Digital, Cognicolor, Herta Security, Visual Tagging Systems, entre d’altres.

 

El programa de doctorat en Informàtica vol donar resposta a les necessitats que té la societat de disposar de professionals altament qualificats i formats de manera específica en el camp de la informàtica. Aquest és un fet que no només es dóna a nivell català, sinó també a escala estatal i internacional. Per això, el programa de doctorat en Informàtica està orientat a la capacitació d’estudiants de tot l’estat i també estrangers. El programa té un clar compromís amb les necessitats del mercat laboral; pel que la formació que s’imparteix està especialment dissenyada per a l’ocupació de llocs altament especialitzats en empreses del sector informàtic. Per millorar la qualitat dels estudis, aquest programa de doctorat està inclòs en la proposta de doctorat Industrial en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, que agrupa diversos programes de diferents universitats catalanes.

 

Per a més informació, requisits i inscripcions:

https://www.uab.cat/web/postgrau/doctorats/tots-els-doctorats/informacio-general/informatica-1345467765418.html?param2=1345657891663