People

PhD

Joost van de Weijer
Mikhail G. Mozerov
Bogdan Raducanu
Bartłomiej Twardowski

PhD Students

2016:
Aitor Alvarez Gila

2018:
Kai Wang
Chenshen Wu
Fei Yang

2019:
Shiqi Yang
Albin Soutif Cormerais

2020:
Alex Gomez-Villa
Héctor Laria

2022:
Qingshan Chen

Past PhD Students

Marc Masana
Yaxing Wang
Lichao Zhang
Aymen Azaza
Adriana Romero
Lu Yu
Xialei Liu
Laura López
Carola Figueroa Flores
Danna Xue
Shun Yao
Vacit Oguz Yazici
Javad Zolfaghari

Past Collaborators

Abel Gonzalez Garcia
Andrew D. Bagdanov
Carlo Gatta
David Berga
Luis Herranz