Criteris de priorització de les sol·licituds dels ajuts per a la contractació de personal investigador novel (FI) per a l'any 2020

Criteris de priorització de les sol·licituds dels ajuts per a la contractació de personal investigador novel (FI) per a l'any 2020

http://www.cvc.uab.es/wp-content/uploads/2019/10/CVC_criteris_prioritzacio_-FI-2020.pdf]]>