close
Uncategorized

ExperimentAI, un projecte finançat per la FECYT per experimentar amb la intel·ligència artificial al Library Living Lab

Banner_general_catala_final
  • El projecte té l’objectiu d’impulsar el Library Living Lab com un laboratori d’experimentació ciutadana fortament lligat a la intel·ligència artificial i, en concret, la visió per computador.
  • Està impulsat i coordinat pel Centre de Visió per Computador de la Universitat Autònoma de Barcelona (CVC-UAB) i compta amb la col·laboració i el finançament de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) – Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

El Centre de Visió per Computador de la Universitat Autònoma de Barcelona (CVC-UAB) posen en marxa ExperimentAI, un projecte d’experimentació ciutadana sobre intel·ligència artificial, al Library Living Lab de la biblioteca Miquel Batllori de Volpelleres, Sant Cugat del Vallès. Aquest espai està enfocat a l’usuari i permet experimentar noves interaccions entre tecnologia i cultura, normalment inaccessibles per a un públic ampli, variat i no especialitzat.

El projecte, finançat per la  Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT)- Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, està format per un total de 18 sessions orientades a diferents públics, col·lectius professionals i associacions que es realitzaran periòdicament entre els mesos d’octubre de 2018 a març de 2019. Les diferents activitats s’emmarquen en cada una de les cinc àrees d’estudi identificades pel Centre de Visió per Computador i la intel·ligència artificial: Mobilitat Autònoma, Humanitats Digitals, Salut Connectada, Marketing i Xarxes Socials i Educació i món laboral.

Els participants podran desafiar al cotxe autònom en una cursa per un món virtual, docents i pares podran experimentar amb un innovador joc que ensenya matemàtiques, les associacions d’arxivers podran descobrir com les màquines aprenen a llegir manuscrits o partitures de piano i explorar nous usos de cada tecnologia. Els professionals del món mèdic també podran participar-hi per provar les últimes investigacions en imatge mèdica. El més important, però, és que cada activitat servirà de vehicle per a un públic ampli i no especialitzat per anar desgranant els conceptes que conformen la lògica i base d’estudi dels algoritmes intel·ligents, amb demostracions interactives de cada àmbit.

L’objectiu principal del projecte és contribuir la democratització a l’accés universal al coneixement i la innovació per a totes les persones. Per això, es proposa un espai de co-creació amb els ciutadans, diferents actors socials i col·lectius professionals per poder donar resposta als reptes que la tecnologia de visió per computador i la intel·ligència artificial llancen. Això es farà utilitzant aplicacions i exemples reals obtinguts de la investigació del Centre de Visió per Computador i de la Universitat Autònoma de Barcelona.

A més, ExperimentAI pretén impulsar l’alfabetització en l’àmbit de la Intel·ligència Artificial, tema popular però que genera inquietuds i desconfiança. En cada sessió es valoritzaran i donaran a conèixer conceptes com el Machine Learning, el Deep Learning o les xarxes neuronals, d’una forma lúdica, didàctica i participativa. A més, també pretén fomentar la participació ciutadana, despertar vocacions científiques, potenciar la imatge de la ciència i ressaltar la qualitat i la importància de la investigació nacional, ja que totes les experiències han estat desenvolupades basant-se en el treball dels investigadors del Centre de Visió per Computador.

Tot i que les activitats seran organitzades inicialment al Library Living Lab de Volpelleres, el projecte té la intenció de ser replicat en un futur en altres biblioteques de la xarxa BiblioLabs o en fires i esdeveniments de divulgació científica i innovació tecnològica.

Totes les sessions i inscripcions: http://librarylivinglab.cvc.uab.cat/calendar/experimentai-the-impact-of-artificial-intelligence-in-society/

 

Nuria Martínez

The author Nuria Martínez