Kinect Motion

Kinect Motion és un software que, a través de la Kinect, permet moure un avatar a segons la posició del cos d’un usuari. Aquest software també funciona amb dos usuaris simultàniament.

Per exemplificar-ne el funcionament s’ha creat una aplicació consistent en una història interactiva basada en la idea del Projecte Soy Mi Propio dibujo d’Enric Socias (http://www.enricsocias.net/) . Una història consisteix en una o més escenes virtuals que estan composades per una imatge de fons i les imatges dels avatars. Aquests avatars s’han exemplificat amb una textura sobre una malla 2D però també podrien ser models 3D tradicionals.

A través de la interfície del programa podem crear històries seleccionant les textures que volem assignar al fons i als personatges de les escenes. Si tenim una història creada podem carregar-la i interactuar amb els personatges. També a través de la interfície del programa podem esborrar històries ja creades.

Escena  Interacció

Requisits de l'aplicació:

- Kinect SDK de Microsoft (v.1.7)  http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=36996
- Unity3D (v.4.3.2f1) http://unity3d.com/unity/download
- S.O. Windows

Clica en el següent enllaç per descarregar el repositori de KinectMotion

Download