Docència

Enginyeria en Informàtica
( Escola Tècnica Superior d'Enginyeria - UAB )

CICLE SEMESTRE CODI
NOM
TIPUS
# CRÈDITS
1er
1er
24962 Algorismes i Programaciķ
Troncal
6
24965 Llenguatges de Programaciķ
Troncal
4,5
2on
24967 Estructura de Dades
Troncal
6
3er
20360 Lōgica Computacional
Troncal
6
4rt
20355 Teoria de la Programació
Troncal
6
20350 Bases de Dades I
Troncal
6
24983 Gràfics per Computador I
Oblig.
4,5
24987 Bases de Dades II
Oblig.
4,5
25011 Grāfics per Computador II
Opt.
6
2on
20363 Enginyeria del Software I
Troncal
6
24993 Intel.ligčncia Artificial I
Troncal
6
20380 Processament d'Imatges
Opt.
6
20370 Enginyeria del Software II
Troncal
6
20368 Intel.ligčncia Artificial II
Troncal
6
20383 Sistemes Experts
Opt.
6
20391 Visió per Computador
Opt.
6
20364 Compiladors I
Troncal
6
25001 Planificació de Sistemes
Troncal
6
20381 Bioinformātica
Opt.
6
10è
25002 Compiladors II
Troncal
4,5


Unitat de Processament d'Imatges i Intel.ligčncia Artificial
Dept. Informātica
Universitat Autōnoma de Barcelona
Edifici Cn
08193 Bellaterra (Barcelona)
Catalunya - Spain