Docència

Enginyeria Tècnica Informàtica ( EUIS - UAB )

Sem. Codi Nom
1er Algorismes i Programació I
3er 21307 Tecnologia de la Programació
4rt 21292 Estructura de Dades
21288 Bases de Dades
. 21290 Enginyeria del Software I
. 21302 Sistemes Experts
. 21306 Tècniques Gràfiques
21289 Compiladors
. 21291 Enginyeria del Software II
. 21308 Visió Artificial


Unitat de Processament d'Imatges i Intel.ligència Artificial Dept. Informàtica
Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici Cn
08193 Bellaterra (Barcelona)
Catalunya - Spain