Interpretació de dibuixos lineals mitjançant tècniques d'isomorfisme entre grafs

Josep Lladós

Unitat de Processament d'Imatges i Intel.ligència Artificial

Departament d'Informàtica - Edifici C - Universitat Autònoma de Barcelona.

08193 Bellaterra (Barcelona)

e-mail: josep@cvc.uab.es

Abstract:

L'anàlisi de documents té com a objectiu la interpretació automàtica de documents impresos sobre paper, amb la finalitat d'obtenir una descripció simbòlica d'aquests, que permeti el seu emmagatzemament i posterior tractament computacional. Les tècniques basades en grafs relacionals d'atributs permeten representar de manera compacta la informació continguda en dibuixos lineals i, mitjançant mecanismes d'isomorfisme entre grafs, reconèixer-hi certes estructures i, d'aquesta manera, interpretar el document. En aquest treball es dóna una visió general de les tècniques de grafs aplicades al reconeixement visual d'objectes en problemes d'anàlisi de documents. Aquestes tèecniques s'il·lustren amb un exemple de reconeixement de plànols dibuixats a mà alçada. Finalment es proposa la utilització de tècniques de Hough com a mecanisme per a accelerar el procés de reconeixement aplicant un cert coneixement sobre el domini en el que es treballa.
 


Get a postscript version of the paper