Currently, I am teaching the following courses:

 

Assignatura

Centre

Hores de consulta

Enginyeria del Software 1
(Enginyeria Tècnica en Informàtica)

Escola Universitària d'Informàtica de Sabadell
UAB

Dimarts 12:00 - 13:30
Dijous 10:15 - 10:45

Despatx S/247

Enginyeria del Software 1
(Enginyeria Informàtica)

Facultat de Ciencies
UAB

Dijous 18:30-19:30
Divendres 11:00-12:00

Despatx c5-039

Reconeixement Estructural de Formes
(dins del curs de Tècniques d'Anàlisi d'Imatges corresponent al programa de doctorat en Informàtica, opció Visió per Computador)

Centre de Visió per Computador

Dijous 19:30-20:30
Divendres 19:30-20:30

 

Back to Josep Lladós Homepage