Brain Networks and Medical Image Analysis

banner Jordi Casas cvc seminar

Abstract: In this seminar, the research conducted over the past years will be presented, along with new projects or ideas to be implemented in the future. The objective is to share prior experiences and promote synergies with other researchers and groups within the Computer Vision Center. Firstly, we will briefly discuss the research conducted during … Read more

Computational Models and Machine Learning for Neuroscience

banner Xim Cerda cvc seminar

Abstract: Curiosity, the intrinsic desire to know and explore, is a fundamental drive in human behavior with far-reaching implications. It serves as a catalyst for cognitive improvement, enriching internal models of the world and fostering non-instrumental information seeking. Recent studies highlight the neural underpinnings of curiosity, revealing activation of reward-related mesolimbic dopaminergic pathways, with the … Read more

Intel•ligència artificial i biblioteques públiques: la transformació digital entre llibres i algoritmes

Actualment, vivim un canvi social profund: una transformació digital que afecta tots els aspectes de la nostra vida. Particularment, les biblioteques públiques són protagonistes d’una evolució de paradigma i un procés de reformulació, on la IA proporciona diversos camins per lligar el coneixement en suport físic -la clàssica visió, que podem anomenar “Gutenberg”- amb el … Read more

Postdoc Position in Computational Creativity

Research area or group: Research Lab on Image Sequence Evaluation The Computer Vision Center seeks applications to fill a postdoctoral junior position focused on Data Science for Creativity and Mental Health Analysis. The position is for working on a transdisciplinary project as a unique opportunity for a skilled Data Scientist to lead the development of … Read more

Intel•ligència artificial al volant: com transforma la mobilitat humana la conducció autònoma?

El futur de la mobilitat s’entreveu com un horitzó radicalment diferent de l’actual, no només pel que fa a l’evolució dels vehicles, sinó especialment pel que fa a la dinàmica de les ciutats i la concepció de la mobilitat. Assistim a un canvi de paradigma en el món de la mobilitat, on emergeix amb força … Read more

Entrevista a Arturo Fuentes sobre IA generativa a l’Unfold, 3Cat

Arturo Fuentes, estudiant de doctorat al CVC, ha protagonitzat el capítol nou d’Unfold, dedicat a la intel·ligència artificial generativa per a la creació d’imatges i vídeos. Unfold és un programa de divulgació de les noves tecnologies, conduït per Ariadna Ollé, que s’emet a la plataforma de continguts digitals 3Cat, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Durant la seva … Read more

Research Engineer Position

Research area or group: Learning and Machine Perception Group The Learning and Machine Perception (LAMP) team at the Computer Vision Center conducts fundamental research and technology transfer in the field of machine learning for semantic understanding of visual data. The group has a special focus on lifelong learning systems that can learn from new data … Read more

CVC at the Smart City Expo World Congress 2023

Smart City Expo World Congress 2023

The Computer Vision Center attends the Smart City Expo World Congress 2023, thanks to the support of the Generalitat de Catalunya, highlighting its latest Computer Vision technologies for smart cities. The Smart City Expo World Congress (SCEWC) is the international leading event for cities. This year, the event took place on November 07-09 at Fira … Read more

Intel•ligència artificial i computació quàntica: quina és la promesa quàntica?

En aquesta xerrada intentarem contrarestar l’aclaparadora i nociva propaganda de l’anomenada supremacia quàntica. Primerament farem una posada en comú sobre què intenta descriure la física quàntica i exemplificarem certs fenòmens quàntics. Després, discutirem sobre una nova classe de tecnologies que aprofiten aquests fenòmens quàntics i posarem l’accent en quin és l’estat actual. Finalment, parlarem de … Read more

Exploring the role of Text in Visual Question Answering on Natural Scenes and Documents

ruben perez phd defence banner

Rubèn Pérez Tito successfully defended his dissertation on Computer Science on November 13, 2023, and he is now Doctor of Philosophy by the Universitat Autònoma de Barcelona. What is the thesis about? Visual Question Answering (VQA) is the task where given an image and a natural language question, the objective is to generate a natural … Read more

Categories Phd