Oferta per cobrir un lloc de treball de tècnic/a superior

Oferta per cobrir un lloc de treball de tècnic/a superior

Descripció del lloc Nom lloc de treball: Tècnic/a superior Unitat directiva: Centre de Visió per Computador Àrea: Unitat de Suport Tecnològic Localitat: Bellaterra (Cerdanyola) Tipus d'horari: mitja jornada Referència del projecte: Transformación hacia la gestión digital de activos/procesos en instalaciones proveedoras de servicio (COMRDI16-1-0054) Requisits de participació: Titulació requerida: Màster en Visió per Computador (o cursant) Funcions del lloc:
 • Investigar tècniques de cerca d’objectes 3D en núvols de punts
 • Implementar algorismes per processar imatges, capturades per drons o per robots terrestres en espais grans, per poder fer un manteniment predictiu o preventiu de l'espai.
 • Desenvolupament d'algorismes per a l’anàlisi d'imatges al núvol que han estat capturades per càmeres 4G/Wifi per detectar anomalies i incidències a plantes satèl·lits.
 • Investigar nous mètodes basats en Deep Learning per extraure informació de fluxos de residus amb perfilòmetres, càmeres matricials, càmeres multi-espectrals, etc.
Aspectes que es valoren
 • Grau en enginyeria en matemàtiques, física, enginyeria informàtica, telecomunicacions
 • Coneixements de programació en Python, C++
 • Coneixements de conceptes teòrics de visió per computador
 • Coneixements de llibreries de visió: OpenCV, Matrox Image Library, Halcon
 • Coneixements de Deep Learning (PyTorch, Tensorflow, Keras, Caffe, Theano)
Participació Les persones interessades que reuneixin els requeriments esmentats han de realitzar dos documents fins al dia 31 d'octubre:
 • carta de presentació del candidat
 • currículum personal
Procediment de selecció
 • Verificació dels requisits de participació i estudi del currículum per valorar aspectes relacionats amb el lloc de treball que s’ha de cobrir
 • En funció dels resultats obtinguts, els candidats poden ser convocats a una entrevista personal i/o a una prova per ampliar la informació detallada en el currículum i valorar aspectes relacionats amb les competències professionals
 • Les persones interessades han de disposar dels originals dels certificats acreditatius de la formació i de l’experiència laboral esmentades en el currículum i els han de presentar en cas que els siguin requerits
Tipus de contracte 2 anys (mitja jornada) Persona de contacte Coen Antens coen@cvc.uab.es 93 581 3072  ]]>