Criteris de priorització de les sol·licituds dels ajuts per a la contractació de personal investigador novel (FI) per a l'any 2020

Criteris de priorització de les sol·licituds dels ajuts per a la contractació de personal investigador novel (FI) per a l'any 2020