Enginyer Junior

Enginyer Junior

Referència contractació: ING_PERIPHAS Tasques/objecte contracte:  implementació d'una plataforma d'evaluació psicològic dins del WP4 del projecte amb referència TIN2015-65464-R Requisits: Enginyer junior amb la carrera d'informàtica o telecomunicacions i coneixements de visió per computador. No cal experiència professional prèvia. Durada contracte: 01/03/2020 - 30/09/2020 El contracte és per al projecte PERIPHAS amb número de referència TIN2015-65464-R. Aquest projecte ha rebut confinançament per part de la Programa de Fons de Desenvolupament Regional. Els candidats hauran d’enviar el seu CV a través del següent formulari, especificant la referència (Offer code) ING_PERIPHAS dins del mateix. FORMULARI PER APLICAR. Data límit: 27/02/2020