Enginyer informàtic especialitzat en visió per computador

Enginyer informàtic especialitzat en visió per computador

La Unitat del Suport Tecnològic està buscant un candidat per ampliar la seva plantilla després d'haver aconseguit una increment important de la seva cartera de projectes.

Es busca una persona per fer unes investigacions prèvies al projecte de recerca Vivim - visió per computador per vídeo immersiu multi-plataforma, amb número d'expedient

COM18-1-0008-03.

Les seves tasques inclouen:

1) Desenvolupament d'algorismes de visió per computador per a automatitzar parts del procés de producció audiovisual.

2) Desenvolupament de nous algoritmes de visió per a la detecció d'objectes en escenes de diferents tipus d'imatges (360º, 3D,...) per a la seva posterior interacció amb l'usuari.

Es busca un enginyer informàtic amb coneixements teòrics i pràctics de xarxes neuronals i algorismes de reconstrucció 3D (preferiblement amb Deep Learning).

Els candidats hauran d'enviar el seu CV a través del següent formulari, especificant la referència (Offer code) 25022020_UST-VIVIM dins del mateix. FORMULARI PER APLICAR. Data límit: 26/03/2020 Cofinançament per part del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 en el marc del projecte VIVIM número d'expedient COMRDI18-1-0008-03  ]]>