Cap de projecte junior

Cap de projecte junior

Tasques/objecte contracte: Desenvolupament de tasques d'investigació en projectes vigents de recerca i transferència en la línia de sistemes de lectura intel·ligents i visió i llenguatge, participació en preparació de propostes de projectes, i co-supervisió d'estudiants. Durada contracte: 01/04/2020 fins a fi de projecte Retribució: corresponent a a categoria laboral Requisits mínims (perfil acadèmic/experiència professional): Titol de Doctor. Experiència en “sistemes de lectura intel·lignents" i "visió i llenguatge". Enviar CV amb referència 20200301-POSTDOC-AR al correu: cvc-rrhh@cvc.uab.es Data límit: 26/03/2020