Simulation Team Junior Artist

Simulation Team Junior Artist

REFERÈNCIA : 18092020_TDA_SIMULATION TEAM JUNIOR ARTIST    El Centre de Visió per Computador CVC, centre públic de recerca consolidat i de referència en activitats d’R+D, amb una plantilla de més de 100 persones treballant en tasques d’investigació, tècniques i de suport, vol incorporar JUNIOR ARTIST (SIMULATION TEAM) Categoria laboral CVC de programador junior.

Funcions principals: disseny, programació, i configuració d’assets animats 3D per a la seva inclusió al simulador CARLA i en entorns PBR (e.g. octane o similar). El/La candidat/a ha de tenir coneixements i/o experiència en:

1.Disseny d’assets 3D de qualitat videojoc AAA a la vegada que eficients en memòria i temps de renderització, utilitzant eines de mercat tipus Maya, Substance, etc.

2.Animació d’assets 3D com persones, vehicles i animals, de qualitat vídeojoc AAA, amb eines de mercat, i importació de dades tipus MOCAP.

3.Desenvolupament d’assets pel simulador CARLA i per a entorns PBR (p.e. octane o similar).

4.Entorns Linux, Windows.

5.Treball en equip multicultural, multidisciplinari, i domini de l’anglès.

Es valorarà molt positivament haver obtingut un màster relacionat amb els punts 1‐2, o haver treballat a la industria dels videojoc de qualitat AAA, o en el desenvolupament d’entorns equivalents. D’altra banda, aquesta llista es de màxims, però hi pot haver un/a candidat/a que, encara que no compleixi amb tots aquests requisits, sigui molt adequat. Així mateix, un/a candidat/a pot aportar coneixements i/o experiències no incloses en aquesta llista però que es considerin rellevants per a la posició.   Data límit per presentació de candidatures: 28‐10‐2020   Per aplicar, enviar el vostre CV mitjançant el formulari online, indicant el següent codi d’oferta (offer code) 18092020_TDA_SIMULATION TEAM JUNIOR ARTIST. El formulari online el podeu trobar aquí: http://www.cvc.uab.es/?page_id=107    Aquest contracte pot ser finançat pel projecte TRANSPORT PÚBLIC AMB VEHÍCLES AUTÒNOMS AL MEDI RURAL. Aquesta operació s’emmarca en l’Eix 1 del Pla Sectorial TDA‐SmartCatalonia i és susceptible de ser finançat per Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014‐2020.

In accordance with current legislation on the Protection of Personal Data, we inform you that your data will be incorporated into a processing under the responsibility of the Computer Vision Center (CVC) in order to manage candidates for the selection process of company personnel. You can find more information in our Privacy Policy.