Gestor/a de projectes de recerca

Gestor/a de projectes de recerca

Principals Funcions:
  • Identificació de convocatòries nacionals i internacionals adients als grups del CVC.
  • Promoció de la participació́ en convocatòries nacionals i internacionals (difusió́ personalitzada, seminaris).
  • Suport en la sol·licitud i elaboració́ de propostes de qualsevol agència.
  • Suport logístic i administratiu.
  • Planificació pressupostària dels projectes per tal de vetllar per la correcta execució dels recursos captats.
  • Interlocució amb socis, coordinadors i administracions públiques.
  • Coordinació i seguiment d'auditories en relació als comptes justificatius.
  • Elaboració i presentació d'informes justificatius als organismes públics corresponents.
  • Gestió sobre temes administratius, legals i financers de projectes R+D.
  • Assistència a jornades, sessions informatives i reunions de interès d’oportunitats
Formació i requeriments pel lloc de treball: Estudis d’empresarials, economía, etc. Formació professional grau superior d’Administració i Finances. Es valoraran també altres titulacions i formacions.   Experiència: Es valorarà molt positivament l’experiència en gestió administrativa i econòmica de projectes de recerca competitius, a nivell català, espanyol i europeu.   Habilitats i competències: Persona amb criteri, precisa, ordenada, disciplinada, amb alta capacitat de treball en equip, habituada a treballar en un ambient dinàmic i multicultural.   Idiomes Anglès (nivell intermedi), català i castellà, nivell natiu.   Informàtica Usuari de Microsoft Office.   Oferim: Contracte per 1 any prorrogable. Jornada laboral: 37,5 hores setmanals. Lloc de treball: Campus UAB - Bellaterra (Barcelona). Remuneració segons candidat/a Possibilitat de creixement profesional. Ambient de treball enriquidor. Facilitats per a la conciliació laboral-familiar / teletreball. Possibilitat de formació. Data límit per candidatures: 4 de desembre de 2020   Atesa la situació COVID19, es contempla la incorporació en modalitat de teletreball. Com aplicar? Per aplicar, enviar el vostre CV mitjançant el formulari online, indicant el següent codi d’oferta (offer code): GESTOR/A (ref. 18112020). Podeu trobar el formulari online aquí: http://www.cvc.uab.es/?page_id=107 D'acord amb la normativa de Protecció de Dades vigent, informem que les teves dades seran incorporades en els procediments per a la gestió de candidats pels processos de selecció de personal, sota la responsabilitat del Centre de Visió per Computador (CVC). Per més informació, podeu consultar la nostra Política de Privacitat. Aquest contracte és finançat pel projecte GO10-022743 de títol TRANSPORT PÚBLIC AMB VEHÍCLES AUTÒNOMS AL MEDI RURAL. Aquesta operació s'enmarca en l’Eix 1 del Pla Sectorial TDA-SmartCatalonia i és succeptible de ser finançat pel Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020.