Gerent Centre de Visió per Computador

Gerent Centre de Visió per Computador

El Centre de Visió per Computador precisa incorporar un/a gerent al seu equip.  Són funcions del/la gerent les tasques de gestió i administració del Centre i les que per delegació li encomani el director. 

EXPERIÈNCIA: 

 • Es requereix experiència prèvia en posicions d’administració general de centres de recerca públics o privats. 
 • Es requereix un ampli coneixement del sistema de recerca a Catalunya i Espanya. 
 • Es valorarà molt positivament el coneixement del sistema europeu de recerca i en particular del programa d’ajuts del Consell Europeu de Recerca. 

COMPETÈNCIES: 

 • Adequació al canvi i flexibilitat 
 • Orientació al servei.  
 • Treball en equip i cooperació.  
 • Capacitat resolutiva i presa de decisions.   
 • Comunicació i persuasió.  
 • Efectivitat i assoliment de resultats.  
 • Planificació, organització i priorització.  
 • Visió global. Pensar i actuar amb visió transversal.   
 • Direcció de persones i d’equips.  
 • Pensament estratègic.  

S’OFEREIX: 

 • Contracte laboral indefinit de jornada completa.  
 • Salari en funció de la vàlua del candidat/a d’acord a l’escala salarial del CVC. 
 • Equip multidisciplinar, dinàmic i amb un alt nivell de compromís amb la institució.  
 • Mesures de conciliació de la vida laboral i familiar. 

PROCEDIMENT  Interessats/des podeu participar a través del següent formulari indicant la referència 16112020_Gerència. Cal enviar el CV i el nom de dues persones pertanyents a l’ecosistema de recerca a Catalunya per a sol·licitar referències potestativament.  Data límit per a presentar candidatures el 28 de desembre de 2020

Es crea una Comissió de Valoració, integrada per:  

 • Director del Centre de Visió per Computador.  
 • Sotsdirectors del Centre de Visió per Computador. 
 • Responsable del departament de RRHH del Centre de Visió per Computador

INCORPORACIÓ  Es demana incorporació immediata.