Enginyer junior per a projecte en el marc RIS3CAT-Comunitat Media

Enginyer junior per a projecte en el marc RIS3CAT-Comunitat Media

ViVIM és un projecte col·laboratiu dirigit a implementar un sistema innovador de producció i consum de mitjans. Aquest sistema se centrarà en una nova forma de narrativa audiovisual basada en el vídeo omnidireccional. A més, el projecte desenvoluparà eines de producció per a pantalles immersives, suport per a càmeres omnidireccionals i accés coordinat al contingut mitjançant pantalles muntades al capçal, dispositius de tauleta i TV convencional. Finalment, ViVIM posarà a prova la viabilitat d’aquest sistema mitjançant dos demostradors dirigits a la transmissió en directe i diferida. Es busca un perfil analista junior amb el grau d'enginyeria informàtica i el màster en visió per computador assolit amb experiència laboral prèvia com a “computer vision junior engineer”. Requisits: Coneixements de llenguatges de programació, tals com:
  • Llenguatge de programació: C / C++ i Python
  • Llibreries numèriques: Numpy / Scipy
  • Llibreries d'aprenetatge computacional: SkLearn, libSVM
  • Llibreries de Visió per Computador: OpenCV, SimpleCV
  • Eines d'anàlisi de documents: OCRopus, Tesseract
  • Eines de deep learning: TensorFlow, Keras, Theano, Caffe
S’ofereix contracte d’un any amb possibilitat de pròrroga, lligat a durada del projecte. Sou en funció de les categories laborals del centre. Data límit per a presentació de candidatures: 17 de desembre 2020. Si esteu interessats, envieu el vostre CV mitjançant el formulari online de la web del CVC, indicant el següent codi d’oferta a la casella “offer code”: 03122020-UST_VIVIM Aquest contracte serà finançat pel projecte VIVIM: Visió per computador per Video Immersiu Multi-plataforma (ref.: COMRDI18-1-0008-03) en el marc de RIS3CAT-Comunitat Mèdia, amb el suport d’ACCIÓ.
D’acord amb la normativa de Protecció de Dades vigent, informem que les teves dades seran incorporades en els procediments per a la gestió de candidats pels processos de selecció de personal, sota la responsabilitat del Centre de Visió per Computador (CVC). Per més informació, podeu consultar la nostra Política de Privacitat.