Perception Manager

Perception Manager

Funcions principals: Funcions principals: disseny i programació d’algoritmes de temps real per a la percepció basada en sensors embarcats, gestió de l’equip de percepció i les seves tasques. El/La candidat/a ha de tenir coneixements i/o experiència en:
  1. Sensors embarcats per a la percepció (càmeres, LiDAR, radar, etc.).
  2. Visió per computador i percepció basada en LiDAR.
  3. Aprenentatge profund (xarxes neuronals) per a: detecció i tracking d’obstacles, segmentació panòptica, detecció i classificació de senyals de trànsit, estimació de profunditat, SLAM.
  4. Al context de les xarxes neuronals per a la percepció, mètodes per a la simplificació del cost de l’aprenentatge supervisat: domain adaptation, transfer learning, active learning, co‐training, i utilització de GANs.
  5. Programació en Python, Pythorch/Tensorflow.
  6. Entorns Linux, Windows, sistemes embarcats.
  7. Treball en equip multicultural, multidisciplinari, i domini de l’anglès.
Es valorarà molt positivament haver obtingut un doctorat relacionat amb els punts 1‐4. D’altra banda, aquesta llista es de màxims, però hi pot haver un/a candidat/a que, encara que no compleixi amb tots aquests requisits, sigui molt adequat. Així mateix, un/a candidat/a pot aportar coneixements i/o experiències no incloses en aquesta llista però que es considerin rellevants per a la posició. Contracte temporal fins 30/04/2022 (amb possibilitat d’allargar,s egons viabilitat projecte) Sou acord a categories laborals del CVC. Data incorporació: gener 2021 Data límit per presentació de candidatures:  18/12/2020 Com aplicar? Per aplicar, enviar el vostre CV mitjançant el formulari online, indicant el següent codi d’oferta (offer code) 18092020_TDA_PERCEPTION MANAGER   Aquest contracte serà finançat pel projecte TRANSPORT PÚBLIC AMB VEHÍCLES AUTÒNOMS AL MEDI RURAL. Aquesta operació s’emmarca en l’Eix 1 del Pla Sectorial TDA-SmartCatalonia i és susceptible de ser finançat per Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020.
D’acord amb la normativa de Protecció de Dades vigent, informem que les teves dades seran incorporades en els procediments per a la gestió de candidats pels processos de selecció de personal, sota la responsabilitat del Centre de Visió per Computador (CVC). Per més informació, podeu consultar la nostra Política de Privacitat.