Relació provisional ajuts FI‐DGR 2021

Relació provisional de sol∙licituds prioritzades ajuts per a la contractació de personal investigador novell per a l’any 2021 (FI‐DGR)

CVC_prioritzacio_FI_DGR2021