Tècnic de suport per a projecte de la Unitat d’Innovació del Centre de Visió per Computador

Tècnic de suport per a projecte de la Unitat d’Innovació del Centre de Visió per Computador

Referència: 20220112_DD_UINN

El Centre de Visió per Computador està col·laborant amb l’empresa DeepDetection que és una empresa que està desenvolupant un dispositiu de Raigs X multiespectral. La Unitat d’Innovació del Centre de Visió per Computador necessita incorporar un/a tècnic/a de suport per a treballar en aquest projecte .

Tasques principals:

– Suport a l’hora d’escollir els millors paràmetres a l’hora de fer les captures amb el dispositiu desenvolupat per DeepDetection.

– Confecció de diferents datasets dels objectes a analitzar amb el dispositiu

– Creació del programari i models de visió artificial per poder analitzar les imatges.

Requisits mínims:

· Es requereix titulació en grau d’Enginyeria informàtica, tot i que es valoraran candidatures que cursin l’últim any.

· Coneixements de programació en Python, C++

· Coneixements de conceptes teòrics de visió per computador

· Coneixements de llibreries de visió (OpenCV)

· Coneixements de DeepLearning (PyTorch, Tensorflow, Keras, Caffe, Theano)

Condicions:

· Localització: Computer Vision Center (Campus Universitat Autònoma de Barcelona)

· Per aquest projecte en particular, s’ofereix un contracte parcial (20 hores setmanals) amb una durada de 3 mesos

· Remuneració bruta mensual: 714,40€ (equivalent a un sou de 16.074€ bruts anuals per a una jornada completa dins la categoria ‘tècnic/a de suport de les taules salarials del centre).

· Data inici: 1 de febrer 2022

· Flexibilitat horària, facilitat de conciliació de la vida laboral i personal.

Procediment de sol·licitud:

Les persones interessades hauran d’enviar el seu CV a través del formulari web http://www.cvc.uab.es/?page_id=109&lang=ca , indicant la referència 20220112_DD_UINN

Molt Important! És imperatiu indicar el codi de referència, altrament, la candidatura podria no ser inclosa en el procés de selecció.

Termini màxim per enviar candidatures: 25/01/2022