TÈCNIC/A DE SUPORT PER AL DEPARTAMENT D’INFORMÀTICA I SERVEI DE TRACTAMENT D’IMATGES DEL CVC

TÈCNIC/A DE SUPORT PER AL DEPARTAMENT D’INFORMÀTICA I SERVEI DE TRACTAMENT D’IMATGES DEL CENTRE DE VISIÓ PER COMPUTADOR

Referència: 20220413_SI

El Centre de Visió per Computador precisa incorporar un tècnic de suport per integrar-se al seu Departament d’Informàtica i Servei de Tractament d’Imatges (STI).

Tasques a realitzar:

· Atenció als usuaris del Servei de Tractament d’Imatges (https://sct.uab.cat/sti/): impressió 2D (plotter) i 3D (sistemes de prototipat en varies tecnologies), scanning 3D

· Configurar, instal·lar, mantenir i reparar els equips del servei.

· Planificar la compra de consumibles i la renovació del equipament.

· Integració amb els serveis dels altres centre de recerca CERCA.

· Col·laborar amb l’equip del Servei de Informàtica en les tasques de suport a usuaris:

o Gestió de incidències d’usuaris del CVC, tant a nivell d’ofimàtica com de configuració de MS Windows & Linux

o Configurar, Instal·lar, mantenir i reparar els equips dels usuaris del CVC

o Col·laborar en la selecció de maquinari per les diferents tipologies de usuari del centre.

o Elaboració de documentació.

o Suport als usuaris interns en les aplicacions corporatives: aplicatius web, ERP

Requeriments:

· Titulació del cicle formatiu de grau superior en el àrea de coneixement d’informàtica de sistemes o altra titulació de competències professionals equivalents.

· Coneixement de sistemes operatius a nivell avançat: MS Windows i Linux.

· Coneixement de sistemes d’impressió i scanning 3D

· Es valorarà els coneixement en:

o Entorns de virtualització

o Coneixements d’alguns llenguatges de programació a nivell de sistemes (perl, pyhon) i shells (powershell, Linux’s Shell)

o Tecnologies de clustering de High Performance Computing a nivell de gestió i administració: gestor de cues Slurm, gestió de usuaris ldap.

· Bon nivell d’anglès (B1)

· El/la candidat/a ideal haurà de tenir capacitat de treball en equip, habilitat de comunicació, orientació constant a la millora, capacitat d’anàlisi de processos i incidències.

Condicions contracte:

· El lloc de treball serà al Centre de Visió per Computador, al Campus de la UAB (Cerdanyola del Vallès)

· S’ofereix un contracte a jornada completa (37,5 hores setmanals)

· Durada inicial d’un any amb opció a pròrroga.

· Data d’inici: maig 2022

· Retribució: 21.384,00 € bruts anuals

Les persones interessades hauran d’enviar el seu CV a través del formulari web http://www.cvc.uab.es/?page_id=109&lang=ca, indicant el codi de l’oferta: 20220413_SI

*Molt important! És imprescindible indicar el codi de l’oferta al formulari, altrament la candidatura podria no ser processada.

Per a més informació sobre l’oferta, contacteu amb rrhh@cvc.uab.cat

Termini màxim per a l’enviament de candidatures: 29/04/2022