Tècnic/a de Comunicació per a projecte de ciència ciutadana ExperimentAI

Tècnic/a de Comunicació per a projecte de ciència ciutadana ExperimentAI

El Centre de Visió per Computador (CVC) és un centre de recerca sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica independent, fundat el 1995 per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). El CVC és un centre CERCA (Centres de Recerca de Catalunya).

La seva missió és realitzar la investigació més capdavantera i de major impacte internacional en el camp de la visió artificial, fomentant la transferència de coneixement a la indústria i la societat. Com a part d'aquesta missió, el CVC està compromès a divulgar la ciència i la investigació duta a terme al centre i a difondre els seus resultats a la societat. Aquest esforç va ser reconegut per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT), que va acreditar el Departament de Comunicació i Màrqueting de CVC com a Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+i), i membre de la Xarxa Espanyola UCC+i .

En aquesta tasca de divulgar la ciència a la societat, el CVC ha impulsat el projecte ExperimentAI, finançat per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) – Ministeri de Ciència i Innovació, un projecte de ciència ciutadana que porta la Intel·ligència Artificial i la Visió per Computador a les biblioteques públiques de la Diputació de Barcelona perquè la ciutadania pugui experimentar amb la tecnologia més capdavantera i debatre sobre l’impacte i el futur d’aquesta.

Propòsit:

El CVC busca un/a tècnic/a de comunicació a temps complet (37,5 h/setmana) per incorporar-se a la UCC+i i donar suport a totes les activitats relacionades amb el projecte ExperimentAI.

La persona seleccionada s'incorporarà a l'equip de comunicació i màrqueting del CVC i treballarà en un entorn tecnològic, creatiu i col·laboratiu amb projecció internacional.

Tasques:

- Suport en la coordinació general del projecte i en l’organització dels seus tallers i activitats.

- Participació activa a les sessions de co-creació d'activitats i tallers amb tots els actors involucrats.

- Disseny i redacció del material promocional del projecte (flyers, roll-ups, banners, pàgina web, etc.).

- Disseny i redacció de material divulgatiu sobre Intel·ligència Artificial per al públic general (panells museístics, fitxes divulgatives, presentacions, contingut multimèdia, etc.).

- Elaboració i edició de vídeos i de contingut per a les diferents xarxes socials del projecte.

- Suport en la coordinació i execució dels tallers a les biblioteques.

- Suport en l’execució del pla de comunicació del projecte (redacció de notes de premsa, gestió de la pàgina web, gestió de xarxes socials, campanyes de mailing, etc.).

- Suport en la redacció de l'informe final i en el mesurament i l'anàlisi de l'impacte qualitatiu i quantitatiu del projecte.

Requisits bàsics:

- Formació acadèmica universitària en ciències (qualsevol camp i grau) o comunicació.

- Formació complementària de màster o postgrau relacionada amb la comunicació científica.

- Domini oral i escrit d’anglès, català i castellà.

- Familiarització amb temes tecnològics i d’innovació.

- Familiarització amb WordPress, Mailchimp, Hootsuite o similar.

- Experiència en una Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+i).

- Domini d'eines de disseny gràfic (Photoshop, Illustrator, InDesign, Canva, etc…).

- Experiència en redacció de guions, elaboració i edició de vídeos.

- Domini de les xarxes socials (Twitter, Instagram, YouTube i LinkedIn).

- Experiència en la creació de continguts científics adreçats a tot tipus de públic.

- Creativitat, proactivitat, flexibilitat i treball en equip.

Condicions de contracte:

- Data d'inici prevista durant el mes de novembre 2022

- Contracte vinculat a la durada del projecte i la seva disponibilitat pressupostària

- Remuneració d’acord a qualificació i experiència, en el marc de les taules salarials del centre.

Com aplicar?

Les persones interessades hauran d’enviar el seu CV mitjançant el formulari web que trobareu a la part inferior de l’oferta.

La data màxima per aplicar és el 21/10/2022

Aquest contracte està finançat per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia – Ministeri de Ciència i Innovació.