Es presenta AIRA, l’Aliança de Recerca en Intel·ligència Artificial a Catalunya

Es presenta AIRA, l’Aliança de Recerca en Intel·ligència Artificial a Catalunya

  • L’Aliança de Recerca en Intel·ligència Artificial a Catalunya (Artificial Intelligence Research Alliance: AIRA) té l’objectiu d’impulsar la recerca científica i l’atracció i retenció de talent, i accelerar la transformació de coneixement en solucions d’impacte basades en intel·ligència artificial a Catalunya
  • AIRA s’emmarca dins de l’eix estratègic de recerca i innovació de Catalonia.AI, l’estratègia impulsada per la Generalitat per convertir Catalunya en un pol d’innovació, lideratge i atracció de talent en el camp de la intel·ligència artificial
  • Impulsada per la Generalitat de Catalunya, i formada pel CVC, el BSC-CNS, l’IDEAI-UPC, l’IIIA-CSIC i l’IRI-CSIC-UPC, AIRA s’ha establert com un espai de treball cooperatiu i obert per desenvolupar una estratègia coordinada per al foment de la recerca i la generació de talent en el camp de la IA.

La Generalitat de Catalunya, el CVC, el BSC-CNS, l’IDEAI-UPC, l’IIIA-CSIC i l’IRI-CSIC-UPC van presentat ahir l’AIRA, l’Aliança de Recerca en Intel·ligència Artificial a Catalunya. Durant l’acte de presentació, que va tenir lloc a la Casa de la Convalescència de la UAB, es va donar a conèixer la iniciativa als diferents membres de l’ecosistema de recerca català en l’àmbit de la intel·ligència artificial (IA), així com les diferents línies de treball i objectius de l’Aliança.

L’Aliança de Recerca en Intel·ligència Artificial a Catalunya (AIRA) té la missió de reforçar la competitivitat de l’ecosistema català de recerca en IA mitjançant l’impuls de la indústria del coneixement i projectar Catalunya com un pol de referència, líder al sud d’Europa, en la recerca en aquest camp. Els seus principals objectius són aglutinar tota la capacitat de recerca capdavantera de l'ecosistema català, potenciar la recerca d’alt impacte, atraure i retenir el talent i impulsar l’especialització en el camp de la IA.   

L’AIRA és, juntament amb el CIDAI, la DCA-IA i l’OEIAC, un dels quatre pilars de l’Estratègia d’Intel·ligència Artificial de Catalunya (Catalonia.AI), una estratègia que estableix les prioritats i les línies d’actuació per tal de convertir Catalunya en un pol d’innovació, lideratge i atracció de talent i empreses en el terreny de la intel·ligència artificial. Dins d’aquesta estratègia, l’AIRA s’emmarca en l’eix de “recerca i innovació”, essent una estructura per promoure sinergies i col·laboracions entre grups, instituts, universitats i centres de recerca especialitzats en IA, promoure l’activitat conjunta a escala nacional i internacional i establir una visió compartida d’objectius prioritaris en aquesta matèria a Catalunya.

L'acte de presentació va comptar amb la benvinguda institucional de Lluís Juncà, director general d’Innovació, Economia Digital i Emprenedoria de la Generalitat de Catalunya, per a qui “posar en marxa aquest tipus d’iniciatives és estratègic per al futur desenvolupament del sector tecnològic català i en conseqüència per al conjunt de l’economia”. En aquest sentit, va afegir Juncà, “l’AIRA és una eina a disposició de tots els centres de recerca i innovació que treballin amb IA, que no han de dubtar a aprofitar-la sempre que ho creguin convenient per tal de sumar coneixement i talent i així poder arribar molt més lluny”.

A més, també es va presentar la iniciativa als diferents actors de l’ecosistema de recerca en IA català, així com les principals línies de treball de l’Aliança: impuls de projectes capdavanters, promoció de l’ecosistema, formació i atracció de talent.

El director del CVC, el Dr. Josep Lladós, que va presentar l’Aliança, va ressaltar el fet que “Catalunya té una llarga tradició en el camp de la IA pel que fa a la generació de coneixement i talent, amb diferents centres de recerca i universitats amb una extensa trajectòria. AIRA neix de la necessitat d’unificar aquest ecosistema científic i dinamitzar-lo per fer xarxa, promoure la interacció, impulsar projectes conjunts i, sobretot, promocionar, retenir i atraure talent”.

Una aliança oberta a tots els grups i centres de recerca del país

La iniciativa AIRA s'ha establert com un espai de treball cooperatiu, on els instituts, centres de recerca i les infraestructures d'IA ubicades a Catalunya poden desenvolupar una estratègia coordinada per fomentar la recerca científica, gestionar el talent i accelerar el desenvolupament de solucions basades en la intel·ligència artificial a Catalunya.

L'Aliança  està impulsada per la Generalitat de Catalunya; i formada inicialment pel Centre de Visió per Computador (CVC), que exerceix de coodinador de la iniciativa; el Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS); l’Intelligent Data Science and Artifical Intelligence Research Center (IDEAI-UPC); l’Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA-CSIC), i l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI-CSIC-UPC). Tanmateix, està oberta a qualsevol institució que faci recerca en intel·ligència artificial i que assoleixi alts nivells d'excel·lència en aquest camp.

Acte de presentació d'AIRA [23/11/2022]