Tècnic/a de Comunicació i Màrqueting

Tècnic/a de Comunicació i Màrqueting

La Xarxa d’RDI en Intel·ligència Artificial es va articular a finals de l’any 2022 gràcies al finançament de l’AGAUR (Generalitat de Catalunya) i representarà el sector de la Innovació en Intel·ligència Artificial (IA) a Catalunya, amb ànim de consolidar l’ecosistema català d’IA i posicionar el territori com un hub líder de recerca i innovació d’IA del sud d’Europa, articulant la interacció entre els actors científics i teixint llaços amb el sector empresarial, generant impacte socioeconòmic.

La Xarxa RDI-IA té com a missió dotar l’ecosistema català d’IA de mecanismes de transferència tecnològica i de valorització del coneixement generat a les universitats i centres de recerca i tecnològics, seguint paradigmes d’innovació oberta on participin els diferents agents del sistema i generant dinàmiques de co-innovació amb les empreses de l'ecosistema amb una proposta de valor enfocada a l'àmbit de la intel·ligència artificial.

La Xarxa està formada per 28 grups de recerca de 16 institucions diferents. També compta amb entitats adherides formades pels principals actors de l’ecosistema d’intel·ligència artificial del territori.

Aquest projecte ha estat finançat per:

Amb l’ànim d’ajudar a impulsar la Xarxa, cerquem una figura de tècnic/a de comunicació i màrqueting.

Funcions principals:

● Suport en la implementació del pla de comunicació i màrqueting
● Redacció de notes de premsa i notícies per la web sobre projectes d’intel·ligència artificial
● Creació de contingut divulgatiu i promocional. Edició de vídeos i disseny gràfic: pòsters, banners i altres materials gràfics digitals i imprès
● Difusió de les activitats i resultats en diferents formats: jornades de portes obertes, visites escoles, esdeveniments de divulgació científica, fires i congressos, etc
● Community Manager. Gestió i dinamització de continguts en xarxes socials
● Participació en l'organització de seminaris i esdeveniments

Requisits de la persona candidata:

● Titulació: Grau universitari o equivalent en l’àmbit de la comunicació, periodisme, màrqueting o relacions públiques o bé en l’àmbit científic
● Formació complementària de Màster o Postgrau (acabat o en curs) relacionada amb la Comunicació Científica, Comunicació Audiovisual i Continguts Publicitaris, Comunicació Creativa, Comunicació Interactiva, Comunicació i Màrqueting, Comunicació Online i Gestió de Xarxes Socials, Comunicació Empresarial i Institucional, entre d'altres, és un plus
● Idiomes: Imprescindible nivell alt de català, castellà i anglès
● Domini de les eines Office (Word, Power Point, Excel,...)
● Coneixements en eines de disseny gràfic (Photoshop, Illustrator, Canva,...)
● Coneixements d’edició de vídeo
● Curiositat pel camp de la tecnologia, la visió per computador i la intel·ligència artificial
● Flexibilitat, fluïdesa i creativitat
● Capacitat per treballar en equip i també de forma autònoma

Condicions contractuals:

La posició estarà ubicada al Centre de Visió per Computador, al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès)

● Contracte indefinit per activitats científico-tècniques (Llei 17/2022 de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació) vinculades al projecte i durada pressupostària
● Jornada completa (37,5 hores setmanals) amb flexibilitat horària que permet conciliar la vida laboral i personal
● Treball in situ 3 dies a la setmana per coordinar-se amb la resta de l’equip (fins a dos dies de teletreball)
● Salari: Oferim un sou competitiu proporcional a les qualificacions i experiència del candidat i segons les taules salarials de l’entitat
● Data prevista d’inici: ASAP

Com aplicar?

Les persones interessades hauran d’enviar el seu CV mitjançant el formulari web que trobareu a la part inferior de l’oferta.


OTM-R principles for selection processes

The CVC is committed to Open Transparent and Merit-based Recruitment (OTM-R) for any potential candidate in all our processes. In 2015 we received the Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) award. Through an extensive and continuous process, we improve the conditions and opportunities at CVC. With these actions, the CVC is committed to the principles of the European Charter for Researchers, as well as the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers. For more information follow this link.

In reference to Article 121 (Personnel Regulations) of the Public Sector Procedures Law 40/2015, dated 1 October 2015, candidates from the Generalitat de Catalunya and the Universitat Autònoma de Barcelona, as entities of the consortium, will have preference.

En referència a l’Artícle 121 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, de règim de personal, tindran preferència les candidatures provinents de l'administració de la Generalitat de Catalunya i de la UAB com a entitats consorciades.