Suport Àrea de Gestió de Persones

Suport Àrea de Gestió de Persones

El Centre de Visió per Computador (CVC) és un centre de recerca CERCA creat el 1995 per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i dedicat a la recerca en l’àmbit de la Visió per Computador i la Intel·ligència Artificial.

La Visió per Computador és un desafiament per a la ciència i la tecnologia que, per afrontar el repte, necessiten una col·laboració entre diferents àrees de recerca, com ara les ciències de la visió, l’òptica, la informàtica, la matemàtica o l’electrònica. La recerca en la Visió per Computador, a part d’ajudar a comprendre com funciona la mateixa visió biològica, pretén tenir un impacte important en la vida quotidiana de les persones.

El CVC, des del campus de la UAB, treballa perquè el desenvolupament de la visió per computador es converteixi en un factor clau en les activitats científiques, tecnològiques i industrials del nostre país.

L’àrea de Gestió de Persones busca un/a Tècnic/a de Recursos Humans per ampliar i consolidar l’equip, donant suport en les següents tasques i procediments:

Tasques principals:

● Reclutament: gestió dels processos de selecció per a la contractació de personal
● Tramitació dels convenis de pràctiques d’estudiants que acull l’entitat
● Processos d’acollida (Onboarding Plan)
● Pla de Formació de l’entitat (incloent la gestió de les bonificacions FUNDAE)
● Gestió d’incidències del personal de l’entitat en matèria laboral
● Manteniment base de dades de la nostra ERP
● Coordinació d’activitats preventives
● Suport a les diferents àrees de l’entitat (indicadors, documentació laboral per a justificacions...)

Requisits dels aspirants:

▶ Grau en Relacions Laborals i Màster en qualsevol àmbit labora
▶ Idiomes: català i castellà (nivell C1) i anglès (nivell B2)
▶ Experiència prèvia demostrable en departaments de RRHH a entitats del sector públic. Es valorarà molt positivament haver treballat anteriorment en algun centre de recerca.
▶ Busquem una persona responsable, amb facilitat d’adaptació i capacitat de treballar en equip. Amb iniciativa per resoldre problemes eficientment.

Condicions:

● El lloc de treball serà al Centre de Visió per Computador, al Campus de la UAB (Cerdanyola del Vallès)
● Salari: Oferim un sou competitiu proporcional a les qualificacions i experiència de la persona candidata i segons les taules salarials de l’entitat
● Data d’inici: 01/03/2024

Les persones interessades hauran d’enviar el seu CV mitjançant el formulari web que trobareu a la part inferior de l’oferta.

Deadline: 26/02/2024


Principis OTM-R per als processos de selecció

El CVC està compromès amb Open Transparent and Merit-based Recruitment (OTM-R) per a qualsevol candidat potencial en tots els nostres processos. L’any 2015 vam rebre el premi d’Estratègia de Recursos Humans per a Investigadors (HRS4R). A través d’un procés extens i continu, millorem les condicions i oportunitats. Amb aquestes accions, el CVC s’ha compromès amb els principis de la Carta Europea per las Investigadors, així com amb el Codi de Conducta per a la Reclutació d’ Investigadors.

Per a més informació, cliqueu al següent enllaç.

En referència a l’Artícle 121 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, de règim de personal, tindran preferència les candidatures provinents de l'administració de la Generalitat de Catalunya i de la UAB com a entitats consorciades.