Tècnic/a de Suport per al Servei de Tractament d’Imatges del Centre de Visió per Computador

Tècnic/a de Suport per al Servei de Tractament d’Imatges del Centre de Visió per Computador

Referència: 20240710_STI 

El Centre de Visió per Computador precisa incorporar un/a tècnic/a de suport per integrar-se al seu Departament d’Informàtica per donar suport al Servei de Tractament d’Imatges (STI).

Tasques a realitzar: 

 • Atenció a les persones usuàries del Servei de Tractament d’Imatges (https://sct.uab.cat/sti/): impressió 2D (plotter) i 3D (sistemes de prototipat en varies tecnologies), scanning 3D 
 • Configurar, instal·lar, mantenir i reparar els equips del servei. 
 • Planificar la compra de consumibles i la renovació del equipament. 
 • Integració amb els serveis dels altres centres de recerca CERCA.
 • Eventualment podrà col·laborar amb l’equip del Servei de Informàtica en les tasques de suport a usuaris: 
  • Gestió de incidències d’usuaris/es del CVC, tant a nivell d’ofimàtica com de configuració de MS Windows & Linux 
  • Configurar, Instal·lar, mantenir i reparar els equips dels usuaris/es del CVC 
  • Col·laborar en la selecció de maquinari per les diferents tipologies d’usuari del centre. 
  • Elaboració de documentació. 
  • Suport als/les usuaris/es interns en les aplicacions corporatives: aplicatius web, ERP 

Requisits de les persones cadidates: 

 • Titulació del cicle formatiu de grau superior en el àrea de coneixement d’informàtica de sistemes o altra titulació de competències professionals equivalents. 
 • Coneixement de sistemes operatius a nivell avançat: MS Windows i Linux. 
 • Es valorarà coneixement en: 
  • Sistemes d’impressió i scanning 3D 
  • Enginyeria de gestió de dades 
  • Entorns de virtualització: Proxmox o VMware 
  • Coneixements d’alguns llenguatges de programació a nivell de sistemes (perl, pyhon,ansible) i shells (powershell, Linux’s Shell) 
 • Es valorarà experiència mínima de 6 mesos en Serveis d’Impressió 2D/3D i Scanning 3D. 
 • Es valorarà experiència mínima de 6 mesos en institucions públiques de recerca de Catalunya desenvolupant funcions similars. 
 • Bon nivell d’anglès (B1) 
 • El/la candidat/a ideal haurà de tenir capacitat de treball en equip, habilitat de comunicació, orientació constant a la millora, capacitat d’anàlisi de processos i incidències. 

Valoració de les candidatures: 

Les candidatures que compleixin amb els requisits anteriors es valoraran amb els següents criteris: 

 • Requisits dels candidats (50 punts) 
 • Experiència en institucions públiques de recerca de Catalunya desenvolupant funcions similars (20 punts). 
 • Experiència superior a la requerida (30 punts) 

Característiques del contracte: 

 • Treball presencial situat al Centre de Visió per Computador, al Campus de la UAB (Cerdanyola del Vallès) 
 • Dedicació a temps complet (37,5 hores/setmana, 1680 hores anuals), de dilluns a divendres. 
 • Categoria professional: Tècnic/a de Suport 
 • Contracte indefinit. 
 • Retribució: 16074€, d’acord amb l’escala de retribucions de l’entitat. 
 • Data d’incorporació: 1 d’agost de 2024 

Les persones interessades hauran d’enviar el seu CV mitjançant correu electrònic a l’adreça rrhh@cvc.uab.cat, indicant la referència 20240710_STI a l’assumpte. 


Principis OTM-R per als processos de selecció 

El CVC està compromès amb Open Transparent and Merit-based Recruitment (OTM-R) per a qualsevol candidat potencial en tots els nostres processos. L’any 2015 vam rebre el premi d’Estratègia de Recursos Humans per a Investigadors (HRS4R). A través d’un procés extens i continu, millorem les condicions i oportunitats. Amb aquestes accions, el CVC s’ha compromès amb els principis de la Carta Europea per las Investigadors, així com amb el Codi de Conducta per a la Reclutació d’Investigadors. Per a més informació, cliqueu al següent enllaç. 

Application form

  Name*

  Surname*

  Surname 2

  Email address*

  Offer Code

  Tipus*

  Curriculum

  Checking this box indicates you understand and accept that the information you submit will be stored and viewed according to our legal notice and privacy policy