AI4ALL Demoday

Acte final de la quarta edició del programa AI4ALL,una formació especialitzada que pretén impulsar la generació de tecnologia i projectes emprenedors en Intel·ligència Artificial. Es presentaran els projectes que s’han desenvolupat al llarg del programa, basats en tecnologies d’Intel·ligència Artificial (IA), capaços de solucionar necessitats reals del mercat. Per assistir-hi es requereix inscripció prèvia.  Ubicació: Edifici Eureka del Parc de Recerca … Read more

Deep Learning Barcelona Symposium 2023

The Deep Learning Barcelona Symposium (DLBCN) aims to showcase research on deep learning carried out by scientists in/from Barcelona (that is, scientists who currently work in Barcelona or have pursued part of their studies or careers in Barcelona). This unique meeting gathers researchers from diverse disciplines working in deep learning and shows the potential of … Read more

Intel•ligència artificial i biblioteques públiques: la transformació digital entre llibres i algoritmes

Actualment, vivim un canvi social profund: una transformació digital que afecta tots els aspectes de la nostra vida. Particularment, les biblioteques públiques són protagonistes d’una evolució de paradigma i un procés de reformulació, on la IA proporciona diversos camins per lligar el coneixement en suport físic -la clàssica visió, que podem anomenar “Gutenberg”- amb el … Read more

Intel•ligència artificial al volant: com transforma la mobilitat humana la conducció autònoma?

El futur de la mobilitat s’entreveu com un horitzó radicalment diferent de l’actual, no només pel que fa a l’evolució dels vehicles, sinó especialment pel que fa a la dinàmica de les ciutats i la concepció de la mobilitat. Assistim a un canvi de paradigma en el món de la mobilitat, on emergeix amb força … Read more

Intel•ligència artificial i computació quàntica: quina és la promesa quàntica?

En aquesta xerrada intentarem contrarestar l’aclaparadora i nociva propaganda de l’anomenada supremacia quàntica. Primerament farem una posada en comú sobre què intenta descriure la física quàntica i exemplificarem certs fenòmens quàntics. Després, discutirem sobre una nova classe de tecnologies que aprofiten aquests fenòmens quàntics i posarem l’accent en quin és l’estat actual. Finalment, parlarem de … Read more

CVC at the Smart City Expo World Congress 2023

Smart City Expo World Congress 2023 banner

The international leading event for cities is about to take place! The Smart City Expo World Congress will be held this year on November 07-09 at Fira de Barcelona. In this edition, the Computer Vision Center (CVC) will participate as an exhibitor thanks to the support of the Generalitat de Catalunya. Our booth wants to be a … Read more

Intel•ligència artificial i sostenibilitat: quines oportunitats i reptes ambientals encarem?

Un ús responsable de la IA té un potencial important per crear un impacte positiu en el medi ambient, preparant el camí cap a un futur més sostenible i respectuós en àrees com ara el canvi climàtic, la integració d’energies renovables, la vigilància ambiental, la gestió de residus, la conservació de l’aigua, la protecció de … Read more

Intel•ligència artificial generativa i art: les màquines són creatives?

Els models generatius són eines d’IA amb què és possible crear noves imatges o modificar les existents aprenent els patrons i les estructures subjacents en les dades d’entrenament. Els models generatius es poden aplicar, per exemple, per generar dissenys artístics, logotips, textures i patrons, i proporcionar inspiració als dissenyadors. Però, a més a més, els … Read more

Intel·ligència artificial i models de llenguatge: el cas del ChatGPT i l’impacte a les nostres feines

En els darrers mesos, els models de llenguatge basats en aprenentatge automàtic, com ara el ChatGPT, han esdevingut el tema conversa de totes les nostres sobretaules i també de molts llocs de treball. Les possibilitats que ofereix aquesta tecnologia ens permet poder demanar de manera natural coses ben diverses, des de la creació d’un pla … Read more

Introducció a la IA: un viatge a través dels seus principals conceptes i aplicacions

La intel•ligència artificial (IA) ha arribat a la nostra vida d’una manera que ens provoca vertigen. Els sistemes d’aprenentatge automàtic, els agents autònoms, els models de llenguatge o els sistemes de visió per computador estan presents a tot arreu: als xats que ens responen dubtes a les pàgines web, a les càmeres dels nostres telèfons … Read more