El CVC i 10 instituts avançant cap al reciclatge intel·ligent

El Programa recerca, creació i servei, impulsat per la Direcció General d’Innovació, Digitalització, Currículum i Llengües de la Generalitat de Catalunya, fomenta els aprenentatges competencials a partir de reptes proposats per entitats i centres de recerca catalans. L’alumnat triarà el seu projecte i contribuirà a la societat elaborant productes i serveis.  La innovació pedagògica unida amb la recerca científica pot ser un … Read more

CVC School Visits 2022-2023: Exploring the Research World

During the 2022-2023 academic year, our research center had the pleasure of hosting 11 school visits. We welcomed students from different schools, including a primary school facing social challenges, high schools with various academic interests and diverse vocational schools. Some of these visits were possible through our collaboration with the School of Engineering at the … Read more