Col·laboracions amb la indústria

La unitat de Transferència de Coneixement i Tecnologia (KTT) del CVC pretén establir col·laboracions amb la indústria en sectors rellevants que tinguin impacte en la societat. KTT és el vincle entre el personal investigador i empreses per a poder combinar els reptes empresarials del món real amb la recerca acadèmica.

L'equip de KTT també busca col·laboracions externes i oportunitats comercials participant en conferències i reunions de la indústria rellevants, clústers tecnològics regionals i altres iniciatives per augmentar el compromís acadèmic en la investigació col·laborativa amb la indústria i la comercialització de tecnologia.

La unitat CVC KTT pot donar suport a la indústria mitjançant els següents mecanismes:

Augmentar el nivell de preparació de la tecnologia (TRL)

Consultors acreditats per TECNIO per desenvolupar projectes i proves de concepte

Joint Labs

Soci tecnològic per accedir a finançament nacional i europeu

Consultoria

Llicència de tecnologies CVC

Què pot fer la visió per computador per al teu negoci?

Contacta amb nosaltres:

transferencia@cvc.uab.cat