Programa de Doctorat

El Programa de Doctorat en Ciències de la Computació de la UAB compta amb una àmplia experiència. Es remunta al RD 185/1985, quan es van iniciar els estudis de doctorat en ciències de la computació a la UAB.

Actualment el doctorat en Ciències de la Computació és un programa interdepartamental de tres departaments de l'Escola d'Enginyeria que desenvolupen docència i recerca en l'àrea de la computació (Departament de Ciències de la Computació, Departament d'Enginyeria de la Informació i Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius). Més enllà d'aquests tres departaments, el programa de doctorat també treballa de manera estreta i coherent amb dos centres de recerca de referència: el Centre de Visió per Computador i l'Institut de Recerca en Intel·ligència Artificial (IIIA-CSIC).

El programa de doctorat en Ciències de la Computació prepara els seus estudiants per incorporar-se a equips de recerca que treballen en les diferents àrees de la computació, com ara la visió per computador, les tecnologies de la informació, la intel·ligència artificial, la informàtica d'alt rendiment i la seguretat informàtica. Són àmbits en què la demanda d'experts és alta, tant per part d'empreses nacionals com internacionals, per la qual cosa les possibilitats de trobar feina són altes. A més, la formació rebuda capacita els estudiants per posar en marxa les seves pròpies empreses, sovint amb el suport de la mateixa UAB. Al finalitzar el programa de doctorat en Ciències de la Computació de la UAB i, un cop defensada la seva tesi, els estudiants han passat a treballar en empreses com les següents: Intel, Xerox, Hewlett Packard, Telefonica Research, Barcelona Supercomputing Centre, OCULUSai Technologies, iSOCO, SCYTL, STRANDS, Barcelona Digital, Cognicolor, Herta Security, Visual Tagging Systems, entre d'altres.

El programa de doctorat en Ciències de la Computació pretén donar resposta a la necessitat de la societat de professionals altament qualificats amb formació específica en l'àmbit de la computació. Això no es limita a Catalunya sinó que també s'aplica a Espanya i a nivell internacional. Per tant, el programa de doctorat està orientat a atraure estudiants, tant locals com internacionals.

El programa té una clara aposta per les necessitats del mercat laboral i l'oferta formativa està especialment pensada per a llocs d'alta especialització del sector de la computació. Per tal de millorar la qualitat dels estudis, aquest programa s'inclou en la proposta de Doctorat Industrial en Tecnologies de la Informació i la Comunicació, que agrupa programes de diferents universitats catalanes.

Més informació, requisits i sol·licituds: UAB - Programa de Doctorat en Ciències de la Computació

phd_program_pic