Estades de Recerca

banner_internships_2

Amb l'objectiu de promoure la ciència i la innovació i incentivar la recerca entre l'alumnat jove amb gran talent, el Centre de Visió per Computador acull anualment un programa d'estades de recerca. El programa va adreçat a estudiants, idealment durant l'últim any dels seus estudis. El CVC ofereix a aquests estudiants un entorn de recerca que constituirà la seva primera exposició a un repte de recerca. Els estudiants de grau de tot el món amb excel·lents expedients acadèmics estan convidats a sol·licitar una estada de recerca al CVC. Els participants estaran guiats per investigadors i investigadores del CVC i treballaran en un projecte de recerca dissenyat per adquirir competències en les últimes tendències en visió per computador. A més s'oferiran activitats de tutoria per permetre als estudiants ampliar la seva formació i habilitats de recerca.

Els estudiants participants coneixeran la cultura de la recerca en un entorn internacional i divers amb més de 100 professionals de més de 20 països diferents. Se'ls formarà en metodologies d'última generació relacionades amb la visió per computador i se'ls dotarà d'instal·lacions informàtiques d'alt rendiment. Els estudiants participaran en activitats complementàries periòdicament, com grups de lectura, seminaris, activitats de divulgació, etc.

A més, gràcies als forts vincles industrials del  CVC, els estudiants també aprendran sobre transferència de coneixement i tecnologia i innovació. D'aquesta manera, podran donar suport a projectes en curs de la línia de recerca corresponent i a les diferents iniciatives de divulgació i ciència ciutadana del centre.

El CVC explorarà, sempre que hi hagi una disponibilitat adequada de recursos, una via de continuació dintre del Programa de Màster de Visió per Computador del CVC o com a enginyer/a de recerca en les activitats de transferència de coneixement i tecnologia. Les estades de recerca permetran a l'alumnat establir noves connexions que poden proporcionar referències professionals per a la seva futura carrera professional.

Les convocatòries per a les estades de recerca al CVC s'obren anualment, principalment a finals d'any. La convocatòria de les estades de recerca al CVC de 2021 es troba tancada actualment.