Grau Universitari

Oportunitats per a estudiants de grau al CVC

El CVC pretén oferir als estudiants de grau altament motivats l'oportunitat de dur a terme investigacions al nostre centre. L'objectiu és oferir als estudiants universitaris dels darrers anys dels seus estudis l'oportunitat d'adquirir experiència en un centre de recerca internacional alhora que milloren les seves competències.

Els estudiants de grau poden col·laborar amb el CVC de diverses maneres:

    • Treballs Finals de Grau (TFGs)
    • Estades de Recerca

Si ets estudiant de grau i vols col·laborar amb el CVC pots contactar amb nosaltres a press@cvc.uab.cat

Grau Universitari en Intel·ligència Artificial a la UAB

El programa acadèmic de la UAB en Intel·ligència Artificial t'ofereix una formació integral en IA que et permetrà dissenyar sistemes intel·ligents que responguin als reptes de la societat. Et proporcionarà els fonaments cognitius, matemàtics i algorísmics dels processos de raonament i aprenentatge automàtic necessaris per desenvolupar aplicacions en totes les àrees de la IA, com ara el llenguatge natural, la visió per computador, l'anàlisi de dades, la robòtica o els agents autònoms. També permetrà conèixer les oportunitats d'aplicació de la IA en els diferents sectors econòmics i socials, així com analitzar i avaluar l'impacte ètic, legal o social de la seva implantació.

Diferents facultats de la UAB participen en la docència, fent d'aquest programa interdisciplinari un que permet abordar amb rigor els diferents reptes de les aplicacions d'IA. També compta amb la implicació activa de dos centres de referència en IA: el Centre de Visió per Computador (CVC) i l'Institut de Recerca en Intel·ligència Artificial (IIIA-CSIC).

Al llarg dels teus estudis t'acompanyarem treballant en una metodologia d'aprenentatge basada en la pràctica (learning by doing), utilitzant projectes basats en casos reals, amb la col·laboració activa d'empreses del sector.