Màster de Visió per Computador

El Màster de Visió per Computador (MVC) s'ha dissenyat per unir l'experiència investigadora i acadèmica de quatre universitats catalanes per oferir als estudiants un programa actualitzat dels mètodes i fonaments d'una tecnologia emergent com és la visió per computador, l'impacte de la qual està augmentant en un ampli ventall de sistemes intel·ligents.

Aquest màster pretén fer front a la necessitat de personal qualificat en aquest camp, ja que la visió per computador s'està convertint en un component fonamental en múltiples sistemes, com ara l'assistència al diagnòstic i cirurgia mèdica, la conducció de cotxes, les aplicacions de control de qualitat i vigilància, o la millora d'interfícies per accedir a dades multimèdia, entre molts altres.

El Màster de Visió per Computador està coordinat per les següents universitats:

A més, aquest màster està patrocinat pel Centre de Visió per Computador (CVC).