Objectius de Desenvolupament Sostenible

El CVC està totalment compromès amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

Aquesta pàgina s'actualitza periòdicament per incloure els diferents objectius i indicadors utilitzats per mesurar els avenços obtinguts.

Per tenir una descripció detallada de tots els objectius i indicadors dels ODS, visiteu: http://sdg-tracker.org

ODS at CVC:

sgr3

ODS 3: Salut i Benestar

sgr4

ODS 4: Educació de qualitat

sgr5

ODS 5: Igualtat de gènere

 • Objectiu 5.4: Valorar les cures no remunerades i promoure les responsabilitats domèstiques compartides:
  El CVC facilita horaris flexibles al seu personal, homes i dones, perquè puguin fer-se càrrec de les tasques domèstiques, especialment en cas de nou naixement.

  • Indicador ODS 5.4.1: Temps dedicat a tasques domèstiques i de cura no remunerades (disponible aviat)

 • Objectiu 5.5: Garantir la plena participació en el lideratge i la presa de decisions:
  El CVC garanteix la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d'oportunitats de lideratge.

  • Indicador ODS 5.5.2: Nombre de dones en càrrecs directius:
   - Hi ha 4 dones com a Investigadores Principals (IP) al CVC, que representen el 20% de tots els IP.
   - Tot i que el percentatge actual de dones als graus d'Informàtica i Enginyeria és d'un 3%, el percentatge total de dones investigadores a nivell de doctorat a CVC és ~25% de tot el personal de doctorat.
 • Objectiu 5.C: Adoptar i reforçar polítiques i legislació aplicable per a la igualtat de gènere:
  El CVC ha desenvolupat la seva pròpia estratègia per a la igualtat d'oportunitats.

sgr8

ODS 8: Creixement econòmic i ocupació inclusiva

sgr9

ODS 9: Indústria, innovació i infraestructura

sgr11

ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles

sgr12

ODS 12: Producció i consum responsable

 • Objectiu 12.5: Reduir substancialment la generació de residus
  El CVC té una política de reducció de l'ús de materials contaminants i una actitud proactiva davant el reciclatge d'articles de plàstic.

  • Indicador ODS 12.5.1: Taxes de reciclatge
   - Plàstics: Estem centrant-nos en 3 articles concrets: Plats de plàstic, gots de plàstic i agitadors de cafè de plàstic. Des del 2020, el nostre objectiu ha estat tenir zero plats, gots i agitadors de plàstic.
   - Paper: Estem recollint per reciclar el 100% del paper i cartró que ja no es necessita.
   - Tòner de la impressora: estem recollint per reciclar el 100% dels cartutxos de tòner utilitzats a les nostres impressores làser.
   - Informàtica i components electrònics: Estem recollint per reciclar el 100% de tots els ordinadors i components electrònics un cop ja no són necessaris.

 • Objectiu 12.6: Encoratjar les empreses a adoptar pràctiques sostenibles i informes sostenibles
  El CVC es compromet a tenir un informe operatiu sobre els ODS.

  • Indicador ODS 12.6.1: Empreses que publiquen informes de sostenibilitat
   - El CVC va crear la pàgina web dels ODS el 4T 2018, amb informació actualitzada sobre els reptes i l'evolució dels assoliments.
sgr17

ODS 17: Aliances pels objectius