Saltar al contenido

Sobre ExperimentAI

ExperimentAI és un projecte de ciència ciutadana per apropar la intel·ligència artificial (IA) i la visió per computador a un públic general i no especialitzat.

ExperimentAI porta la tecnologia i la innovació, sorgida de la recerca més puntera realitzada al CVC de la Universitat Autònoma de Barcelona, a un entorn com són les biblioteques públiques, potents espais de trobada on explorar juntament amb la ciutadania els camins de transformació social mitjançant l’intercanvi de coneixement.

Mitjançant un conjunt de sessions a diferents biblioteques de Barcelona i de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona, ExperimentAI busca mostrar de forma didàctica, interactiva i participativa l’estat de l’art de les noves tecnologies. A partir de tallers, debats, demostracions tecnològiques, experiències museístiques i jocs interactius, la ciutadania podrà explorar i experimentar de primera mà innovadors projectes d’intel·ligència artificial i reflexionar sobre el seu impacte en la societat del futur.

Les diferents sessions estan pensades per ser molt participatives i fomentar el diàleg entre els investigadors i investigadores i la ciutadania sobre les oportunitats i els límits de la tecnologia presentada, així com les qüestions ètiques que giren al seu voltant.

Objectius del projecte

Apropar la IA i la visió per computador a la societat

A través de tallers interactius i demostracions tecnològiques, ExperimentAI busca divulgar les bases de la IA al públic general

Fomentar la participació ciutadana

ExperimentAI és un projecte viu, que busca en tot moment la participació i el diàleg bidireccional i obert amb la ciutadania i el personal de les biblioteques. ExperimentAI segueix el camí de la RRI (Responsible Research and Innovation) marcat pel programa de la Comissió Europea Horizon 2020.

Fomentar les vocacions en l’àmbit tecnològic

Les experiències divulgatives dissenyades en aquest projecte estan pensades pel públic general i tenen cabuda entre les activitats de l’alumnat de primària i secundària, trobant en elles espais per impulsar les vocacions STEM entre els més joves.

Mostrar models femenins en els àmbits de la ciència i la tecnologia

Sota l’eix transversal «Dones fent IA», ExperimentAI busca ressaltar la recerca en IA liderada per dones, visibilitzant la seva feina i projectant-les com a referents en aquest camp.

Desenvolupar l’esperit crític de la societat al voltant de la IA

ExperimentAI vol donar una visió objectiva i fidedigna de l’estat actual de la recerca en el camp de la IA i proporcionar eines per poder discernir entre la realitat i la ficció en aquest camp tecnològic.

Fer èmfasi en la qualitat de la recerca nacional

El contingut de les sessions d’ExperimentAI parteix de la recerca desenvolupada al CVC i finançada amb fons de projectes públics i competitius. El projecte busca incrementar la difusió dels resultats de la recerca i destacar l’excel·lència de la recerca nacional.

Una segona edició del projecte

ExperimentAI va néixer l’any 2017, finançat sota la convocatòria d’ajudes per al foment de la cultura científica de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT). La primera edició del projecte, es va dur a terme entre els anys 2018 i 2019, essent una prova pilot del projecte i donant com a resultat un conjunt de 15 sessions que es van celebrar totes elles al Library Living Lab de la Biblioteca Miquel Batllori de Volpelleres, a Sant Cugat del Vallès.

Dins de les activitats dutes a terme en el marc del Library Living Lab, la primera edició d’ExperimentAI va explorar i posar en qüestió els models de participació ciutadana, espai públic, treball col·laboratiu, entorns d’aprenentatge i desenvolupament personal, entre d’altres. En aquesta segona edició d’ExperimentAI, es busca continuar avançant en aquesta línia però ampliant horitzons i escalant el projecte a diferents biblioteques del Consorci de Biblioteques de Barcelona i de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona. A més, aquesta segona edició també busca aprofundir en tres noves dimensions: la cocreació de les sessions amb el personal de les biblioteques i els seus usuaris, l’adaptació a la demografia i a les línies de treball de cada biblioteca i l’enllaç explícit amb la dimensió ètica de la tecnologia.

Les biblioteques com espais d’innovació

Que ExperimentAI s’emmarqui en un context bibliotecari no és un fet aleatori. Les biblioteques públiques d’avui en dia són espais completament oberts a la ciutadania en els que persones de diferents procedències, amb interessos diversos i amb experiències amb la tecnologia heterogènies conflueixen i es troben per moltes altres raons a part d’agafar llibres en préstec. La funció tradicional de la biblioteca de garantir l’accés universal al coneixement i a la informació, conviu actualment amb una programació cultural i d’activitats que tenen com a objectiu la cohesió comunitària, la generació de coneixement col·lectiu mitjançant la interacció i la promoció de la cultura científica entre la ciutadania a través de programes de ciència ciutadana.

ExperimentAI busca explorar com la ciutadania i la tecnologia conflueixen en un espai obert a qualsevol persona, en el que l’accés, l’intercanvi i la producció de coneixement ja no es troba únicament als llibres, sinó a les persones i a les seves connexions en xarxa.

Els objectius d’ExperimentAI encaixen perfectament amb la filosofia del programa BiblioLab, un marc estratègic d’innovació de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona, que desenvolupa i dona suport a accions que tenen com a finalitat l’accés al coneixement a través de l’experimentació i metodologies innovadores i creatives en un entorn col·laboratiu obert a la ciutadania.

Twitter
Instagram
YouTube
LinkedIn