(Tancat) TÈCNIC/A SUPERIOR ESPECIALISTA EN VISIÓ PER COMPUTADOR

(Tancat) TÈCNIC/A SUPERIOR ESPECIALISTA EN VISIÓ PER COMPUTADOR

Referència oferta de treball: TS18-001

En dependència directa del Cap de l’àrea de Suport Tecnològic (UST) i del corresponent cap de projecte, el Tècnic especialista en Visió per Computador s’incorporarà a l’àrea UST per al desenvolupament de projectes de recerca i desenvolupament de visió per computador.

Funcions del lloc

 • Participar en projectes de recerca per empreses basats en l'extracció automàtica d'informació en documents.
 • Manteniment d'eines de crowd sourcing actuals.
 • Amplicació i millora de les eines de crowd sourcing existents.
 • Automatització de l’extracció d’informació per millorar la transcripció de documents.
 • Desenvolupar noves tècniques d’extracció d’informació basades en Convolutional Neural Networks (CNN) i Graph Convolutional Networks (GCN).
 • Desenvolupament de demostradors per mostrar la viabilitat de les eines.

Requisits

Doctorat en Matemàtiques, Física, Informàtica o Telecomunicacions Anglès nivell B.

Aspectes que es valoren

 • Doctorat en Enginyeria, en Matemàtiques, Física, Informàtica, Telecomunicacions amb un mínim de 8 anys d'experiència.
 • Experiència en anàlisi de documents i extracció d’informació.
 • Coneixements de conceptes teòrics de visió per computador.
 • Coneixements de conceptes teòrics de graphs, gramàtiques.
 • Coneixements de programació en Python, C++, Matlab, PHP,JavaScript,Java.
 • Coneixements de programació amb APIs de OCR: Tesseract, ABBY.
 • Coneixements de llibreries : de visió(OpenCV, PIl) ,altres(Boost).
 • Coneixements de Deep Learning (PyTorch, Tensorflow, Keras, Caffe, Theano).
 • Coneixements de Bases de Dades Relacionals i no Relacionals: MySQL,Oracle,MongoDB, Neo4j.
 • Coneixements de Ontologies: llenguatge OWL, APIS jena.
 • Coneixements de Eines Col·laboratives i de Control de Versions: BitBucket, Jira, Confluence.
 • Coneixements d’Entorns de Desenvolupament: PyCharm, NetBeans.
 • Coneixements de programació per a dispositius de captura de traços: Wacom Tablet, ioPen, HP Sprout.
 • Coneixements de GCN.

S'ofereix

Sou segons vàlua demostrada i ajustat a la categoria establerta a les nostres taules salarials.

Possibilitat de contractació indefinida.

Procediment de selecció

 • Publicació de l'oferta a la pàgina web del CVC i al DOCG.
 • Termini establert per a rebre les candidatures: de l’1 de febrer al 28 de febrer de 2019.
 • Enviar CV, que ha d’incloure dades de contacte, referències i carta de motivació a l’adreça de correu electrònic rrhh@cvc.uab.cat
 • A l’assumpte del correu electrònic indicar la referència de la posició TS18-001
 • Preselecció dels candidats/es basada en el CV.
 • Entrevista personal amb candidats/tes pre-seleccionats/des.
 • L’oferta de treball serà enviada al/la candidat/a seleccionat/da.

Contacte

@: rrhh@cvc.uab.cat

T: 93 581 18 28